ראש עיריית המינלינה (במרכז) עם מתרגלות פאלון גונג.

הסופר הפיני יארי טרוו (במרכז) ומתרגלות פאלון גונג.

ב-17 בספטמבר 2009, קיימה ממשלת פינלנד עצרת גדולה בהלסינקי. ראש ממשלת פינלנד, שר התרבות, שר השיכון, סופרים, מוזיקאים וראשי ערים נוספים מפינלנד השתתפו באירוע. מתרגלי פאלון גונג לקחו אף הם חלק פעיל באירוע.

בין המתרגלים היו שתי מתרגלות אשר עצורות כיום בסין בניגוד לחוק. אשתו של מר וו ג'י-פינג הייתה נתונה במעצר במשך קרוב ל-10 שנים. אימו של מר ג'ין ג'או-יו נעצרה לפני כשנה ונידונה לאחרונה למאסר. מר ג'ין אינו יודע על מקום המצאה של אימו כעת. אחותו הצעירה של מר ג'ין נאלצה להפוך לחסרת בית כדי להימלט מפני הרדיפה.

לאזרחים פינים רבים, כולל דמויות פוליטיות, יש רמת ידע מסוימת לגבי הפאלון גונג.

חבר-המועצה אנטי לינדטמן האזין ברוב קשב לאחד המתרגלים שסיפר אודות הרדיפה בסין. הוא לקח תקליטור של הספר "תשעת הדיונים אודות המפלגה הקומוניסטית" ועלונים המכילים מידע אודות הפאלון גונג. בטרם עזב את המקום, הוא אמר, "אספר לבני משפחתי ולחברי אודות הרדיפה בסין כדי שיעקבו בתשומת לב אחר הדיכוי המתמשך".

הסופר הנודע יארי טרוו וראש עיריית המינלינה, טאפאני הלסטן, הסתקרנו מאוד לגבי התקליטור והעלונים שהמתרגלים חילקו במקום. הם הביעו את רצונם לסייע לאנשים נוספים ללמוד אודות הרדיפה של הפאלון גונג בסין.

אחד ממתרגלי פאלון גונג שנכחו במקום הביע את הערכתו לתמיכת האזרחים הפינים ולעזרתם. המתרגלים ימשיכו במאמציהם להפיץ את העובדות ולחשוף את הרדיפה עד אשר תבוא על סיומה.

ב-2008, הצילה ממשלת פינלנד 12 מתרגלים שנרדפו בסין וסייעה להגירתם לפינלנד. מתרגלי הפאלון גונג הביעו את הכרת תודתם לממשלת פינלנד על תמיכתה.