סיפור מופלא בסרטון בן עשר דקות, דובר סינית עם כתוביות בעברית:

פואמה נצחית

החל מזמנים קדומים רחוקים מאוד התקיים ביקום החוק: יצירה-התייצבות-התנוונות-הרס. כשהיקום נולד, אלוהויות רבות ראו את הסוף הנורא, הסוף שבשלב האחרון של החורבן האחרון. הם היו מודאגים מאוד.

בניסיון למצוא דרך מוצא ברצונם לשנות את גורל ההשמדה, הם הגיעו לעולם בזה אחר זה. שכבות על גבי שכבות של אלוהויות היו בתוך זה, אך הם לא ידעו על אלו אשר מעל ומעבר להם. בתכנון מפורט, בזה אחר זה.

אך בלי משים היקום סטה מהתכונות של "אמת-חמלה-סובלנות".

כדי להציל את אין-ספור היצורים החיים כדי לנצור את היצורים המקוריים של היקום כדי להשלים את חוק היקום כדי לייסד חוכמה ועקרונות פא שלא ניתנים לשיעור עבור הרקיעים האדירים הכוללים את הכל וקיום נצחי, הגיע שליט הבודהות האדיר והנדיב שלנו מפסגת הרקיע הכביר, מָטָה דרך שכבות על גבי שכבות. הוא ידע, הפרעה מרושעת תתרחש ביקום מהרגע הראשון של תיקון הפא. הוא שאל: מי יבוא אחריי ויוותר על תהילת האלוהות לבוא לעולם האנושי?

באותו הרגע, אלוהויות היססו. הן ידעו בבהירות שתקדים כזה לא התקיים לפני כן, שמישהו יכול היה לחזור לשמים אחרי שהגיע למטה. אבל קבוצה של אלוהויות באה, הם כרעו ברך אל מול שליט הבודהות ונדרו נדר חגיגי. אלוהויות ויצורים חיים לאין-ספור בשמים הזילו דמעות תלו את תקוותיהם האין-סופיות בישויות המוארות אלו בציפייה להינצל.

הן באו למטה לעולם האנושי בזו אחר זו. לפני שעזבו הן המריצו זו את זו: כאשר תיקון הפא יתחיל, כאשר הדאפא יופץ בהרחבה, וָדאו להעיר את זה שאבוד בתוך תשוקה והראו לו את הדרך חזרה הביתה. (מתוך "הונג יין 2) "קיסר של שושלת, נתינים של שושלת, שושלת אחרי שושלת נטוו הקשרים הקארמתיים בציפייה אל הפא." מובלים על-ידי שליט הבודהות על במה מרכזית עצומה, הישויות המוארות יצרו את ההיסטוריה האנושית וביססו את התרבות להשגת הפא.

אבל, דרך אלפי שנים של גלגולי נשמות, שנים של חיים אחרי חיים, בהדרגה, הם הפכו לאבודים בעולם בני-התמותה ושיקעו עצמם בעולם האנושי. בזמן ההמתנה, בלא מודע, הם צברו קארמה, שכחו מהיכן הם הגיעו, וכבר לא היה ברור להם איך לחזור.

"ביטול ההרס" (מתוך "הונג יין II", לי הונג-ג'י)

"אין-ספור הם הדברים הכאוטיים בעולם האנושי הזה הכרת טובה וטינה נערמים כעת זה על גבי זה אלו עם הלב המרושע ללא תקווה הם, הקארמה שלהם אדירה הדאפא הוא שפותר את הכול מן המקור" –

שליט הבודהות הנדיב, מודע להשתוקקות הישויות החיות פורע את חטאי כולם מביא את החוק הגדול של היקום לעולם האנושי ומחזיק אותו אל מול הישויות החיות."

"קשר גורלי" (מתוך "הונג יין", לי הונג-ג'י)

"למוארים הגדולים לב בהיר עוד יותר, אחרי שהשיגו את הפא, פוסעים בעולם הזה. אלפי שנים עברו, זמן ארוך וממושך, הקשר הגורלי מגיע והפא כבר ממומש."

אך ב-20 ביולי 1999 מהשמים הגיע מלך טרור אדיר כוחות ישנים, למען החולי של העצמי והאנוכיות, ובשם מבחן לדאפא ולתלמידיו, תּמרנו עוזרים למיניהם מאחורי הקלעים, רוחות רקובות ויצורים מרושעים, כשהם יוצרים מצוקה חסרת תקדים ביקום.

שליט הבודהות הנדיב ורב העוצמה, עשה מאמצים נמרצים להפוך את הגאות, בזמן שסבל את כל הרוע ביקום, אשר נדחס מטה לשלושת העולמות, והציל את היצורים החיים ואת הרקיע הכביר שנועד להיות מושמד ברגע ההוא.

להגן על הפא, לאמת את הפא, ליצור הרמוניה עם הפא, למלא את הנדרים האדירים בזמן שמוותרים על חיים ומוות. לִמדו את הפא בשלחכם מחשבות נכונות, הַבהירו את האמת בטיפוח חרוץ הַעצימו את האמונה הישרה בפא.

הַפיצו את תשעת הדיונים, עִזרו לפרוש מהמק"ס, חשפו את הרוע תוך שיתוף פעולה הַצילו את אין-ספור היצורים החיים ביקום.

הסיפור הזה, שמשוּחק מתקופות עתיקות מרוחקות עד להווה, הגיע לסצנת סיום, מפוארת ומרהיבת עין.

אלו שירדו למטה עם הדרת כבוד וטרגדיה, יחזרו עם הדרת כבוד ותהילה. רמות על גבי רמות של ישויות ביקום החדש יזכרו לעד בהכרת תודה, את החסד העצום ורב העוצמה של תיקון הפא.

מתרגלי דאפא, העריכו את ההזדמנות רבת הערך הזו שאפשר להשיג רק פעם אחת באלפי שנים! – להיות ראויים לשאת את התואר "תלמידי הדאפא של שליט הבודהות".