(Minghui.org)

ב-27 באוגוסט 2002 התנסו המתרגלים בחרבין בסבב נוסף של עינויים במחנה העבודה בכפייה וואן-ג'יאה. את ההתנסות האישית שלי אני כותבת בהמשך.

העינויים החלו באגף מס' 6 (שם נמצא תאי) שם הוקצו שלושה סוהרים לכל אגף. ליו טאו, מנהל מחלקת הגברים מס' 4 וסון צ'ינג-ג'יאנג, יועץ באותה מחלקה, גררו בכוח את גב' צווי למקום בלתי נודע ועינו אותה בגלל שלא לבשה את מדי המחנה. לאחר זמן מה חזרה גב' צווי לתאה בליווי סוהר כשהיא מועדת בלכתה.

גב' צווי אחזה בצווארה מרוב כאב ופניה היו שחורות וכחולות. היא סיפרה שהסוהר סון הכה אותה וחשמל אותה. מיד לאחר מכן, נגררה גב' הה מיאו מחוץ לתאה ואולצה לשבת על "כסא הברזל". הסוהרים הכו וחשמלו אותה בו זמנית בעזרת אלת חשמל.

גם גב' צן שיאן-ג'יון ואנוכי נגררנו מתאינו לשני כסאות ברזל. הסוהרת סון כפתה את זרועותינו מאחורי הגב ומאחורי גב הכיסא. עם כל נשימה שלקחתי התנסיתי בכאב עז. על-אף שהיה סתיו קר מאוד ורוחות, הורידו מאיתנו את המעילים והשאירו אותנו עם שכבת בגדים דקה. בערב רעדנו ללא שליטה, כמעט קפאנו למוות.

במשך היום הסוהרים שמו אותנו במסדרון לעיני כל המתרגלים האחרים. בלילה העבירו אותנו לפינת המדרגות, שם עקבו אחרינו באמצעות מצלמות כדי שלא נירדם. לפעמים כשרק עצמתי לשנייה את עיניי, הסוהרים חבטו בראשי. מאחר ולא אפשרו לנו להשתמש בשירותים, נאלצנו להימנע מאכילה ושתייה כלשהם. חיינו בכאבים נוראיים מבוקר עד ערב.

לאחר יומיים של עינויים כאלה, גב' צ'ן לא יכלה יותר לסבול וכנגד רצונה היא הגיעה לפשרה עם הסוהרים. רק אז שחררו אותה מכיסא הברזל. זמן קצר אחר-כך, שני הסוהרים הנ"ל נכנסו לתאי ושאלו אם אני מוכנה לדקלם את "13 החוקים". בגלל הכאב החמור שחוויתי, יכולתי רק להניד את ראשי ב-"לא".

סון נתן לי מיד אגרוף בחזה וברקות ואחר כך הכה אותי במכה קצרה לתוך סנטרי. הרגשתי לפתע סחרחורת ובקושי יכולתי לנשום. במשך חמישה ימים ולילות נעלו אותי בכסא ברזל ללא מזון ומים או שימוש במתקני השירותים.

בבוקר היום השישי לעינויים התחלתי להראות תסמינים של מחלת לב והרגשתי נורא. הסוהרים הביאו רופא לתאי שבדק את לחץ הדם שלי והדופק. הם הוציאו אותי מכסא הברזל ונשאו אותי למיטה בתאי. הרגשתי כל כך מסוחררת שאנשים שדיברו סביבי נשמעו כמו יתושים.

אחרי שלושה ימים מחוץ לכסא הברזל לא החלמתי לגמרי והיו לי עדיין קשיי הליכה. אבל הסוהרים אילצו אותי להשתתף באימון קבוצתי.

סבב הרדיפה החדש אינו מוגבל רק לאגף מס' 6. מתרגלים בכל המחנה עוברים עינויים. אף על-פי שאף אחד לא מת בסבב הרדיפה והעינויים, להתנהגותם חסרת המצפון של הסוהרים היו תוצאות הרסניות רבות כשהיא מותירה מספר מתרגלים נכים באופן חלקי או מלא.