ניו יורק- בדו"ח שלה לשנת 2009, הוועדה הביצועית של הקונגרס האמריקני לנושא סין מתעדת ביסודיות את הנטייה הנמשכת והמתעצמת של מתקני הביטחון הסינים בשנה שעברה, לייעד את מתרגלי פאלון גונג כמטרה לרדיפה. הפרק על הפאלון גונג מצטט במיוחד את המעורבות של בכירים סינים בצמרת המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) בהנחיית קמפיין "יד חזקה" נגד הפאלון גונג, כמו גם פעילות נמרצת של "משרד 610" הפועל מחוץ לחוק בהוצאה לפועל של הוראות אלה.

”המשטר הסיני התמיד בשנה שעברה בחרם (מאז 1999) כנגד התנועה הרוחנית של הפאלון גונג", אומר הדוח. "בהגדירו את השנה העשירית לרדיפה כשנה רגישה, המשטר המרכזי בסין נקט ביד חזקה עם מאמצים מיוחדים לקראת האולימפיאדה, במצוד והענשה של מתרגלי פאלון גונג".

"הרשויות בסין ניהלו מסע תעמולה המכפיש את הפאלון גונג, כשהם מוציאים לפועל מעקב קפדני צמוד על מתרגלים, מעצר ומאסר של מספר גדול של מתרגלים, וחשיפת אלה שסירבו לוותר על אמונתם בפאלון גונג לעינויים והתעללויות אחרות, בתוך מתקני חינוך מחדש דרך עבודה. המדיה הבין-לאומית ומקורות של הפאלון גונג דיווחו גם הם על מקרי מוות של מתרגלים במעצר המשטרה הסינית בשנים 2008 ו-2009".

הוועדה הביצועית של הקונגרס לנושא סין היא גוף משותף מיוחד של בית הנבחרים האמריקני והסנאט וסניף ביצועי שהוקם בשנת 2000 כדי לעקוב מקרוב אחר זכויות אדם והתפתחות שלטון החוק בסין. הדו"ח השנתי שהושק ב-10 באוקטובר 2009 מכיל 400 עימודים ומסקר בפירוט טווח רחב של נושאים הכוללים חופש דת, חופש הבעה ותפקוד המערכת המשפטית. המחקר על הפאלון גונג עושה שימוש במסמכים סינים רשמיים, אתרי אינטרנט, דיווחים של המדיה הבין-לאומית, קבוצות זכויות אדם ועדויות של עורכי-דין סינים לזכויות אדם ואסירי מצפון לשעבר.

ממצאי מפתח וראיות

מתוך מחקרה של הוועדה הביצועית של הקונגרס (CECC) עלו ארבע מסקנות חשובות הקשורות לרדיפה הנוכחית העומדת בפני מתרגלי פאלון גונג בסין. הנספחים המופיעים אחרי כל מסקנה, הם הסבר רחב יותר של דוגמאות הראיות הרלוונטיות המובאות בדו"ח. לאוסף המלא של מובאות המתייחסות לפאלון גונג, ראו ב- CECC 2009 Annual Report

1. בעקבות הרדיפה ארוכת הימים של המק"ס נגד הפאלון גונג, התקיים ב-2009 מצוד בעדיפות גבוהה בכל רחבי סין. את המצוד הובילו מנהיגי צמרת במפלגה, הכוללים את סגן הנשיא שי ג'ין-פינג וחבר הועדה המסדרת בפוליטביורו, ג'ואו יונג-קאנג. הוציאו אותו לפועל משרד הביטחון הציבורי וסניפי המפלגה המקומיים בכל רחבי סין.

נספחים:

*הוראות משרד הביטחון הציבורי: "העדיפות הגבוהה אותם מיישמים מנהיגי המפלגה ל'מאבק' נגד הפאלון גונג, התבטאה בהכללה שלה כעיקרון המכוון לקמפיין 'יד חזקה', בהוראה מחודש פברואר, הקובעת את סדר היום של משרדי הביטחון הציבורי ברחבי סין השנה" (עמ' 353)

*פרויקט 6521: "הרשויות הסיניות העלו את הקמפיין נגד הפאלון גונג בצורה בולטת לסדר היום של כוח המשימה המיוחד של הביטחון הציבורי, הנקרא 'פרויקט 6521'. דווח שהוקם כדי לשמור על 'היציבות החברתית' במשך ארבעת ימי השנה הרגישים של שנת 2009, הכוללים את יום השנה העשירי החל ב-25 באפריל, של הפגנת הפאלון גונג השקטה, ליד מתחם הנהגת המפלגה בבייג'ינג" (עמ' 121).

*נוכחותם של שני מנהיגי צמרת של סין בהובלת פרויקט 6521, סגן הנשיא שי ג'ין-פינג וגואו יונג-קאנג, מדגישה את החשיבות שהמפלגה מקצה ל'מאבק' נגד הפאלון גונג... דווח שרשויות מוניציפאליות ופרובינציאליות נדרשו להקים כוחות משימה זמניים לפרויקט 6521 בהנהגתם של סגן מזכיר המפלגה המקומית וראש הביטחון הציבורי, כאשר רשויות מחוז ועיירה נדרשו לדווח על יישום הפרויקט הנ"ל שלהם לכוחות המשימה המוניציפאליות והפרובינציאליות". (עמ' 353)

2. מספר רב של מתרגלי פאלון גונג בכל סין, המשיכו להיות חשופים למעקבים צמודים, מעצר, "חינוך מחדש באמצעות עבודה" והתעללות במעצר, שהובילו לפעמים למוות. במשך השנה המשיכו לעלות חששות בדבר קצירת איברים ללא הסכמה מאסירי מצפון שהם מתרגלי פאלון גונג, שכללו גם את חששות המפקח המיוחד של האו"ם לנושא עינויים.

נספחים:

*מעקב: "משרד 610 ומשרדי הביטחון הציבורי בכל סין עקבו וצילמו קהילות, בתי מגורים, ומקומות עבודה, במטרה לזהות ולבודד את מאמיני הפאלון גונג.. בחודש יוני 2009, בכירים בעיר ג'יו-ג'יאנג בג'יאנג-שי, תיארו מערכת מעקב שהתמקדה על קבוצה של 829 דמויות מפתח המורכבת בעיקר מאסירי פאלון גונג לשעבר. בחודש יולי, הרשויות בעיר זי-בו בשאן-דונג שמו תשעה מתרגלים תחת מעקב ופיקוח צמוד של 24 שעות ביממה" (עמ' 122)

*"חינוך מחדש באמצעות עבודה": "רשויות סיניות ממשיכות להפעיל מערכת כליאה הפועלת מחוץ לחוק, הידועה בשם 'חינוך מחדש באמצעות עבודה', כדי להעניש ציבור רב של מתרגלי פאלון גונג.. דווח שבשנת 2008, מרכז חינוך מחדש דרך עבודה לנשים בבייג'ינג החזיק ב-700 מתרגלות פאלון גונג לעומת 140 אסירים בלבד שהואשמו בפשעים אחרים. בחודש פברואר 2009 יותר ממחצית קבוצה של 13 אסירים לשעבר במחנות עבודה, שרואיינו למחקר ואף אחד מהם לא היה מתרגל, העירו שהפאלון גונג היה אחת הקבוצות הגדולות ביותר של אסירי חינוך מחדש דרך עבודה והם היו מטרה להתעללות אכזרית". (עמ' 123)

*מעצרים רחבי היקף: כשהתעצם הביטחון לפני יום השנה העשירי לחרם, קמפיין 'יד חזקה' הביא למעצרים רחבי היקף ומאסרים של מתרגלי פאלון גונג. במחצית הראשונה של שנת 2008 רשויות העיר חרבין שמו 53 מתרגלי פאלון גונג במרכזי מעצרים פליליים, 23 במרכזי מעצרים מנהליים, 23 נעצרו רשמית ו-19 נשלחו לחינוך מחדש דרך עבודה" (עמ' 123)

*עינויים ומקרי מוות במעצר: "מקרים של עינויים ומוות של מתרגלי פאלון גונג במעצר רשמי, מאושרים או לכאורה, המשיכו לצוץ על פני השטח בשנה שעברה. דווח שבחודש מרס שוטר הביטחון הציבורי במחוז שי-ביי בצ'ינג-דאו הכה את המתרגלת שו שואה-צ'ין במשך תשעה ימים עד למצב של שיתוק קבוע מהמותניים למטה. בחודש יולי נמסר על מותו של מתרגל בן 45 בשם יאנג גווי-צ'ואן שהובא לבית-חולים הכללי בליאו-נינג לאחר שהוחזק במשך 16 יום על-די המשטרה. דווח שהוא הוכה באמצעות אלות מחשמלות והואכל בכפייה". (עמ' 124)

*קצירת איברים: "בשנה שעברה הופיעו שוב האשמות בדבר קצירת איברים ללא הסכמה מאסירי פאלון גונג, מה שמעלה חששות נוספים על פגיעות אפשריות בתוך תעשיית השתלות איברים בסין... בחודש דצמבר 2008 ציינה וועדת האו"ם נגד עינויים בדיווח שלה על סין, שהמפקח המיוחד של האו"ם בנושא עינויים, מר מנפרד נוואק ציין: 'עלייה בניתוחי השתלות איברים חופפת את התחלת הרדיפה של ..'  מראיון בחודש אוגוסט 2009, מר נוואק העיר: 'נותר לראות כיצד אפשרי הדבר שמספר ניתוחי השתלות איברים בבתי-חולים סיניים עלה בצורה נרחבת מאז 1999, כאשר לא היו מעולם כל כך הרבה תורמים זמינים מרצון'". (עמ' 188)

3. נעשו מאמצים נרחבים על-ידי "משרד 610" דרך שיעורים מיוחדים בבתי ספר וגמולים כספיים למודיעים, להכפיש את מתרגלי הפאלון גונג בקרב האזרחים הסינים, מה שהניע את הציבור לגרום למעצרם של מתרגלים.

נספחים:

*קמפיינים ציבוריים של תעמולה: "רשויות שואן-ויי אישרו גם 'מתקפה פוליטית רבת עוצמה' בכל הכפרים והשכונות, הכרוכים במנדט להשתתפות תושבים בקמפיין התעמולה, כדי 'להפחיד בצורה יעילה את הפאלון גונג'". עמ' 122)

*שיעורים נגד פאלון גונג באוניברסיטאות ובתי-ספר יסודיים: "משרד 610 מתמקד בזירות בתי-ספר ציבוריים ואוניברסיטאות, כדי להפיץ את המסר...בחודש מאי 2009, אוניברסיטת שין-ג'יאנג לחקלאות יזמה קמפיין של 10 חודשים 'לבנות קו הגנה אידיאולוגי בר-קיימא', כדי 'להישמר נגד התנגדות'..פאלון גונג. בחודש יולי, תלמידי בית-ספר יסודי בעיר לה-שאן, בסי-צ'ואן נכחו בנאום 'נמרץ' של מזכיר המפלגה הקומוניסטית וצפו בסרט 'אזהרה נגד כתות'. המנהל הורה לתלמידים ללמוד חומר בנושא 'נגד כתות' במשך הקיץ, לכתוב הערות או ספר קומי, כדי להמחיש את השיעורים שנלמדו, ולהחתים הורה על טופס, כדי לוודא את השלמת המשימה". (עמ' 123)

*מודיעים בתשלום: "זיהוי ומעקב של מתרגלי פאלון גונג מתבצעים גם דרך טיפוח המודיעים בתשלום של משרד 610..משרד 610 בליו-יאנג, עיר ברמת מחוז בהו-נאן, תחת עיריית צ'אנג-שא, השיק בחודש מרס 2009 קו חם במשך 24 שעות ביממה עבור מודיעים והכריז על גמולי כסף בין 50 ל- 1000יואן...הרשויות בעיר בנג-בו באן-הווי זיכו את קריאת הטלפון של מודיע שסייע בתפיסת מתרגלת פאלון גונג נכה בת 50 בשם שי שיאו-פינג, שחילקה עלוני הסברה". (עמ' 122)

4. המק"ס ו"משרד 610" המשיכו להשתמש בפיקוח פוליטי על מערכת בתי הדין, המערכת המשפטית וסוכנויות אכיפת החוק, כדי למנוע באופן שיטתי את הזכויות הבסיסיות של מתרגלי הפאלון גונג להליך תקין, למשפט הוגן ולגישה לייעוץ משפטי. מאמצים אלה כללו הוראות ישירות לשופטים, כיצד להחליט בתיקים המשפטיים של הפאלון גונג והסלמה במקרי תקיפה והטרדה של עורכי-דין סינים המחפשים להגן על לקוחות של הפאלון גונג.

נספחים:

*התערבות "משרד 610" בתהליכים משפטים: "נמסר שמשרד 610 של המפלגה התערב בפסיקה המשפטית במקרים של פאלון גונג. בחודש נובמבר 2008, עורכי-דין שהגנו על שני מתרגלים במשפט, בבית-הדין העממי בעיר ג'י-שי בהיילונג-ג'יאנג, קראו תיגר על עצמאות בית הדין, כאשר השופט המכהן נראה בפגישה עם סוכני משרד 610 בזמן ההפסקה של בית-הדין. בחודש פברואר 2009, בית-הדין העממי במחוז שי-אן בג'ילין, דיווח שבזמן ההכנות למשפט בו מעורבים פאלון גונג, בית-הדין חייב 'לעתור' קודם כל ל'משרד 610' המוניציפאלי ורק לאחר קבלת תגובה חיובית, מותר לבית הדין לערוך שימוע בתיק". (עמ' 126).

*צורות נוספות של חבלה בתהליך המשפטי: "בשנה החולפת משפטים של מתרגלי פאלון גונג המשיכו להציג חריגות והפרות בתהליכים המשפטיים, כאשר משרד המשפטים פעל בצורה שערערה את תהליכי ההגנות המשפטיות הרגילות. בחודש אוקטובר 2008 בית-הדין העממי במחוז וו-הואו בצ'נג-דו, בירת סי-צ'ואן, גזר דינם של 11 מתרגלי פאלון גונג ל-3 עד 7 שנים במאסר. נמסר שבית-הדין אסר על בני משפחה להיות נוכחים במשפט ואסר על עורכי-הדין המגנים עליהם לדבר. יותר מ-15 עורכי-דין חברו ביחד לערער על הפסיקה, אבל בית-הדין לערעורים ניסה להפריע להם את הגישה לרישומי בית-הדין. משרד המשפטים המוניציפאלי בחרבין הנפיק הוראה בחודש אוקטובר הדורשת מעורכי-דין המגנים על מתרגלי פאלון גונג, לדווח ולקבל 'הדרכה טרם משפט' מעמותת עורכי-הדין בפיקוח הרשות". (עמ' 126)

*פגיעות פיזיות ומעצר של עורכי-דין: "דווח שבשנה החולפת, שוטרי ביטחון בדרום מערב סין תקפו עורכי-דין שניסו להגן על לקוחות של פאלון גונג העומדים בפני האשמות במערכת המשפטית בסין.. בשנת 2009, נמסר שהרשויות בצפון מזרח סין עצרו לפחות 4 עורכי-דין בגלל שהגנו על לקוחות של הפאלון גונג. ..נמסר שב-13 במאי 2009, יותר מ-20 שוטרים ממשרד הביטחון הציבורי במחוז ג'יאנג-ג'ין השייכים לעיריית צ'ונג-צ'ינג, פגעו פיזית בעורכי-הדין לי צ'ון-פו וג'אנג קאי בביתו של מתרגל פאלון גונג, שם חקרו את מותו במעצר. השוטרים לקחו אותם למשרד הביטחון הציבורי, שם תלו אותם בתוך כלובים מברזל, חקרו אותם והכו אותם. נמסר שהשוטרים אמרו להם: 'אסור לכם לחלוטין להגן על פאלון גונג; זהו המצב בסין'". (עמ' 124)

*עינויים של גאו ג'י-שנג והיעלמו: "ההתעללות האכזרית של המשטר הסיני בעורכי-דין המגנים על הפאלון גונג, חמורה ביותר במקרה של עורך הדין המפורסם לזכויות אדם, גאו ג'י-שנג, שנראה לאחרונה ב-4 בפברואר 2009 כשנחטף בכוח בעיר מגוריו על-ידי שוטרי הביטחון הציבורי. כששוטרי הביטחון הציבורי חטפו את גאו בחודש ספטמבר 2007, הוא עבר עינויים במקום סודי מחוץ לבייג'ינג במשך יותר מ-50 יום. סיפורו של גאו על החטיפה מתאר כיצד הוכה שוב ושוב עם אלות מחשמלות על פני כל גופו, כולל אשכיו והיה חשוף לצורות נוספות של עינויים. גאו מספר כיצד המענים שלו הודו שמתרגלי פאלון גונג מעונים באותה דרך כפי שטען קודם: 'אתה לא טועה כשאמרת שאנחנו מענים את מאמיני הפאלון גונג. זה נכון. אנחנו אכן מענים אותם. שניים עשר מנות העינויים שאנחנו מגישים לך שוכללו על מאמיני הפאלון גונג'. גאו קיבל גם אזהרה שיהרגו אותו אם יספר למישהו על חטיפתו ועינוייו. הוא לא נראה מאז חודש פברואר". (עמ' 125).

*הטרדה ואיבוד רישיון: "במקרים בהם הרשויות לא פגעו פיזית או עצרו עורכי-דין המגינים על הפאלון גונג, לעתים קרובות שוטרים הטרידו ואיימו עליהם. בתחילת חודש ספטמבר 2009, לפחות 21 עורכי-דין לא עברו את 'ההערכה השנתית והרישום'...עורכי דין לזכויות אדם וארגוני זכויות אדם מאמינים שהרשויות מענישים עורכי-דין שמטפלים במקרים שמוערכים כרגישים ושנויים במחלוקת, כמו המקרים של הפאלון גונג...בסוף חודש מרס 2009 לשני עורכי דין לזכויות אדם, ג'יאנג טיאן-יונג וטאנג ג'י-טיאן שרישיון עריכת הדין שלהם לא חודש עד ה-31 במאי, היום האחרון לחידוש הרישיון, לא ניתנה רשות להיפגש עם הלקוח העצור שלהם גה הה-פי, מתרגל פאלון גונג מהה-ביי". (עמ' 104)