בפסק דין שניתן הבוקר בתביעת איתי וניצן נגד אוניברסיטת תל אביב על הסרת התערוכה לפני סיומה המאושר, קבע השופט בנימיני שההחלטה נתקבלה "משיקולים פסולים וזרים" תוך כניעה ללחץ של גורם זר

מרלן-אביבה גרינפטר, 30.9.2009

לפני כשנה וחצי הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב תביעתם של תמוז איתי ויניב ניצן נגד אוניברסיטת תל אביב, בה הם לומדים, על הסרת תערוכת ציורים של מתרגלי שיטת הפאלון גונג כשבוע לפני המועד שנקבע בין הצדדים.


"חסרת בית" - אחד מהציורים שהוצגו בתערוכה – בתם של מתרגלי השיטה חוזרת לבית ריק כשהוריה נעצרו בשל אמונתם באמת-חמלה-סובלנות

בפסק דין שהתקבל הבוקר, 30 בספטמבר, כתב השופט ד"ר עמירם בנימיני: "ההחלטה להסיר את התערוכה שבוע לפני מועד סיומה המאושר נתקבלה על ידי האוניברסיטה משיקולים פסולים וזרים הנגועים בשרירותיות ובחוסר סבירות קיצונית. לכן, דין התביעה להתקבל".

השופט הורה לאוניברסיטה לחזור ולהציג את התערוכה לשבוע נוסף בתקופת הלימודים הסדירה בסמסטר א' לשנת הלימודים תש"ע באולם הספרייה על שם "סוראסקי", ולשלם לתובעים הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין.

התמונות בתערוכת האמנות "אמת-חמלה-סובלנות" צוירו בידי רבי אמן, כולם מתרגלי פאלון גונג, שביטאו באמצעות הציורים את יופי השיטה וגם את הרדיפה ממנה סובלים המתרגלים בסין.

תגובות לפסק הדין

[...]

לחץ של שגרירות סין

בפסק הדין מגולל השופט את טענתם של שני הסטודנטים איתי ויניב, הנמנים עם מתרגלי השיטה הסינית פאלון גונג שהסרת התערוכה שבוע לפני המועד שהוסכם נעשה בשל לחץ שגרירות סין על דיקאן האוניברסיטה פרופ' אריאל. השופט בנימיני כאמור קיבל בפסק הדין שלו, את טענה זו כסבירה.

[...]

כתב הגנה – פעילות פוליטית או הטפה דתית

[...]

פגיעה בחופש הביטוי

ממהלך המשפט מציין השופט בנימיני: "החלטת פרופ' אריאל להסיר את התערוכה התקבלה יום לאחר שהגיע ללשכתו נספח התרבות בשגרירות סין בארץ, מחה על קיום התערוכה בא רואה סין תעמולה שקרית המכוונת נגדה ודרש להסירה לאלתר". פרופ' אריאל טען כי הוא דחה דרישה זו. השופט בנימיני מסביר כי "התברר כי שגרירות סין מעניקה מלגות לסטודנטים ישראלים הנוסעים לסין ואף פתחה באוניברסיטה יחידה הנקראת "מכון קונפוציוס" שבו לומדים סינית במימון סיני".

[...]