blody1הספר "קציר דמים"

הודעה לעיתונות ממרכז המידע הישראלי של הפאלון דאפא:

בספרם החדש חושפים עו"ד צייד נאצים ומי שהיה מזכיר המדינה הקנדי לענייני אסיה פסיפיק את העדויות, הראיות והחקירה המסובכת שהובילה אותם לבסוף למסקנה: המשטר הסיני קוצר את איבריהם של מתרגלי פאלון גונג וסוחר בהם בשוק השתלות האיברים.

"הספר 'קציר דמים: רצח הפאלון גונג בשביל איבריהם', הוא תיאור מדויק של אירועים אמיתיים, בסגנון סיפורי האימה של הסופר האמריקני סטיבן קינג" (אפוק טיימס).

בחודש מאי 2006, קיבלו מחברי הספר עו"ד דיוויד מטאס ודיוויד קילגור, מכתב מהקואליציה לחקר רדיפת הפאלון גונג (CIPFG), בבקשה לחקור את הטענות שמתרגלי פאלון גונג שנכלאו בבתי כלא בסין נרצחו כדי להשתמש באיבריהם לשוק השתלות האיברים בסין.

הספר חושף כיצד הצליחו החוקרים למצוא מקורות מידע בלתי תלויים ולאמת את הטענות, אף על פי שלא היו עדי ראייה זמינים, שכן הנוכחים במעמד קציר האיברים הם מבצעי הפשע או הקורבנות. "בזירת הפשע, אם התרחש פשע, לא נותרים עקבות. משהושלמה קצירת האיברים, חדר הניתוחים שבו היא התבצעה נראה כמו כל חדר ניתוחים ריק אחר" (מתוך הספר).

הספר מגלה עוד כיצד העולם המערבי מעניק לגיטימציה לקצירת האיברים, וכיצד חברות ואף מדינות מונעים משיקולים כלכליים לרצות את המשטר הקומוניסטי במטרה לשמור על יחסי מסחר ולהרוויח הון בסין.

תוצאות החקירה הוצגו בשני דו"חות מוקדמיים שפורסמו באינטרנט. הספר החדש "קציר הדמים" מכיל חומרים נוספים שלא פורסמו ואף את התגובות לדו"חות.

בראיון לאפוק טיימס סיכמו קילגור ומטאס: "סט של תרגילים שלווים ובריאים בעלי בסיס רוחני הפכו לבלתי חוקיים בשנת 1999 על ידי המפלגה הקומוניסטית, בגלל פחד שהמתרגלים בשיטה אולי יאיימו על שלטון המפלגה, ונראה שבני אדם רבים שתרגלו פאלון גונג הוצאו להורג על ידי רופאים בשביל איבריהם".

בחודש נובמבר 2008, הודיעה וועדת האו"ם נגד עינויים כי סין "צריכה ללא דיחוי לפתוח בחקירה או למנות וועדת חקירה בלתי תלויה שתחקור את ההאשמות על פי הן מספר מתרגלי פאלון גונג עונו ונוצלו לניתוחי השתלות איברים, ולנקוט באמצעים המתאימים כדי לוודא שהאחראים לעינויים אלה יועמדו לדין ויבואו על עונשם".

על המחברים: דיוויד מטאס, עו"ד יהודי לזכויות אדם שזכה באות הכבוד הגבוה ביותר בקנדה "מסדר קנדה" על פועלו בתחום זכויות אדם ונחשב למומחה בתחום השואה, ודיוויד קילגור, לשעבר מזכיר המדינה הקנדי לענייני אסיה פסיפיק וחבר הפרלמנט הקנדי.

לאתר מרכז המידע של הפאלון דאפא בישראל