(Minghui.org)

יין שון-ג'ן, בן 60, עבד בלשכת הייעור בפאנג-ג'נג בפרובינציית היילונג-ג'יאנג. בינואר 2009 נסע עם אשתו לבקר את בתם בעיר ג'ו-האי. ב-10 באפריל, אגף הביטחון המקומי עצר ללא סיבה ובאופן בלתי חוקי את בני הזוג, בתם, וגם את חתנם שאינו מתרגל פאלון גונג.

כיום, לאחר שישה חודשים, שון-ג'ן עדיין מוחזק במרכז המעצר מספר 3 במחוז דואו-מן. העינויים שסבל במהלך חודשי המעצר הרבים פגעו בבריאותו וקיים חשש לחייו.

יין שון-ג'ן לפני המעצר הבלתי חוקי (ינואר 2009)

יין שו-ג'ן תרגל פאלון גונג (פאלון דאפא) מאז 1996. לפני שהחל לתרגל הוא לא עבד במשך 10 שנים בשל תאונת עבודה. בשל הפציעה ובשל מחלות שונות מהן סבל הוא לא היה מסוגל לעבוד כלל.

לאחר שהחל לתרגל פאלון גונג, השתנה שון-ג'ן מאוד. הוא החלים ופניו שפעו בריאות. אך מעל לכל ניכר השיפור במצבו הנפשי. בכל הזדמנות שהייתה לו הוא סיפר לאנשים על הפאלון גונג שהציל את חייו. השכנים, בני המשפחה ועמיתים לעבודה – כולם היו עדים לנפלאות שחולל בו הפאלון גונג.

אולם מאז שנעצר באפריל 2009 שון-ג'ן סבל עינויים בלתי אנושיים. בריאותו התדרדרה מאוד. הוא רזה, סבל מבלבול ורעד בגוף. הדיבור שלו היה חלוש ועמום. בני משפחתו התקשו לזהות אותו כשהגיעו לבקר אותו במרכז המעצר.

שון-ג'ן, אשתו ובתו מוחזקים במעצר יותר משישה חודשים. ב-20 באוקטובר 2009 שון-ג'ן הועמד למשפט בגין האשמות מפוברקות.

כאמור, מצבו הבריאותי מדאיג מאוד.