(Minghui.org)

ב-14 בנובמבר 2009, קיימו מתרגלים בוונקובר פעילות לאיסוף חתימות בחזית הגלריה לאמנות של וונקובר. הם הגישו עתירה תקיפה לראש הממשלה הקנדי סטפן הרפר, שמתוכנן לבקר בסין ב-2 בדצמבר, כדי לעזור להציל את קרובי המשפחה של אזרחים קנדיים במשך ביקורו. אנשים אלה כלואים במחנות עבודה בכפייה ובבתי כלא על-ידי רשויות המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) בגלל תרגול בפאלון גונג.

כרזות בזירת איסוף החתימות

מתרגלים אוספים חתימות

 

מתרגלי פאלון גונג החזיקו שלטים בהם כתוב, "בבקשה עזרו להציל את קרובי המשפחה שלנו" ו-"עצרו את רדיפת הפאלון גונג". הם גם הציגו תמונות המתארות עינויים המשמשים לפגיעה והתעללות במתרגלי הפאלון גונג במתקני כליאה בסין. אנשים רבים הביעו דאגה ורבים נגשו לחתום על עצומה ברגע שזיהו שזהו אירוע של פאלון גונג.

מתרגלים הצהירו במכתב עתירה להרפר שבמשך עשר השנים האחרונות, רדיפת הפאלון גונג על-ידי המק"ס גורמת למקרי מוות של אלפי מתרגלים. מאות אלפי מתרגלים כלואים במחנות עבודה בכפייה, בבתי כלא, בבתי-חולים לחולי נפש והערכה היא שעשרות אלפי מתרגלים נרצחו בתהליך קצירת איבריהם בעודם בחיים. שנים עשר בני משפחה של מתרגל פאלון גונג בקנדה עדיין מוחזקים בבתי כלא בסין ובמחנות עבודה בכפייה. לתושבות וונקובר, ג'ינג טיאן וג'ינג צאי שהגיעו מהעיר שן-יאנג, יש אח צעיר בשם ג'ינג יו, שנגזרו עליו באופן בלתי חוקי 10 שנות מאסר בכלא וכיום נכפה עליו לעבוד בעבודה קשה בכלא דא-ליאן.

לזוג בשנות השמונים לחייהם שגרים בוונקובר מזה 30 שנה, יש בת בשם יאנג ג'ין-יאן שנעצרה שבע פעמים ועומדת כיום בפני גזר דין בלתי חוקי.

ג'ינג צאי (מימין) ואחותה המבוגרת של יאנג ג'ין-יאן מחזיקות תמונות של בני משפחתן ואוספות חתימות

 

העצומה משקפת תקווה שהרפר יאיץ במשטר המק"ס במשך ביקורו בסין, לעצור את רדיפת הפאלון גונג ויעזור להציל את קרובי המשפחה של האזרחים קנדיים.

ג'ינג טיאן וג'ינג צאי עם תמונות אחיהם הצעיר ג'ינג יו בידיהן, הגיעו לאירוע איסוף החתימות כדי להסביר לאנשים מה שקרה לאחיהן האהוב. ג'ינג צאי סיפרה שהן לא שמעו מאחיהן במשך זמן די ארוך. כשצלצלו לסין, האדם שהרים את הטלפון שמע את שם אחיהם וניתק את השיחה. היא המשיכה ואמרה שרדיפת הפאלון גונג על ידי המק"ס נמשכת כבר עשר שנים והן מקוות שהרפר יעזור להציל את אחיהן ומתרגלי פאלון גונג נוספים. הן אמרו שהמק"ס התרגלה לחפות על עצמה על כל דבר שעשתה, בפני הקהילה הבין-לאומית כדי לנסות להסתיר את המצב האמיתי של הרדיפה. המק"ס תגלה פחד אם הקהילה הבין-לאומית תפעיל עליה לחץ. גם את ג'ינג טיאן וג'ינג צאי הצילו והן הגיעו לקנדה בחודש מאי 2009. באדיבות העם הקנדי, תוך חודשים אחדים הן התנסו בשוני בין חיים בקנדה לבין אלה בסין. אנשים רבים מוכנים לחתום על העצומה כשהם מראים את תמיכתם במתרגלי הפאלון גונג.

אחותה המבוגרת של גב' יאנג ג'ין-יאן גם החזיקה את תמונת אחותה בידיה. היא סיפרה שמעת שהחלה הרדיפה בשנת 1999, אחותה הצעירה נעצרה שבע פעמים בגלל תרגול בפאלון גונג. היא הייתה נתונה להתעללות ופגיעה קשים ונעצרה שוב ב-15 ביולי השנה על ששוחחה עם אנשים על הפאלון גונג. היא מוחזקת כיום במרכז המעצרים ג'ונג-שאן בפרובינציית גואנג-דונג. הרשויות הודיעו לגיסה שייגזר עונש על יאנג ג'ין-יאן. היא מקווה שהרפר יעזור להציל את אחותה ויבטיח את שחרורה.

המתרגל מר מא ציין שאירוע איסוף החתימות עזר לאנשים רבים ללמוד את העובדות. הם חתמו על העצומה כדי לתמוך במאמציהם של המתרגלים. הוא גם אמר שצעירים קנדיים תמהו לעיתים קרובות מדוע המק"ס רודפת קבוצה של מטפחים. "סיפרתי להם על טבעה של המק"ס, על ההיסטוריה שלה ברצח העם הסיני, ושהפאלון גונג נוהגים לפי העקרונות של אמת-חמלה-סובלנות והם אמרו שהם הבינו", אמר מר מא.

נאספו למעלה מ-800 חתימות לפני ביקורו של הרפר בסין.