(Minghui.org)

לפני שהחלה לתרגל פאלון גונג, גב' יו שו-הואה מקהילת פו-צ'ון בעיר דאן-דונג בליאו-נינג הייתה אישה חולה וחלשה מאוד. היא הפסיקה לעבוד כתוצאה מכך. שלוש שנים לאחר מכן, ב-,1996 היא החלה לתרגל פאלון גונג וכל מחלותיה נעלמו. בנה גם כן החל לתרגל פאלון גונג. גב' יו עזרה למתרגלים מבוגרים ללמוד את הפא ולתרגל וסייעה בהתנדבות בעבודה במקום מגוריה. בעלה נפטר ב-1997 והיא נעשתה אלמנה.

גב' יו שו-הואה

לאחר שהחלה הרדיפה ב-20 ביולי 1999, הגנה גב' יו על הפאלון גונג בנחישות. היא ניסתה פעמיים לנסוע לבייג'ינג לעתור למען הפאלון גונג, אך הרשויות מנעו זאת ממנה. לאחר מכן היא נסעה לעיר דא-ליאן להציל מתרגלים עמיתים ממעצר. המשטרה עצרה אותה בתחנת המשטרה של קהילת פו-צ'ון.

בנובמבר 1999 היא נעצרה ונכלאה למשך חודש במרכז המעצרים בג'ילין משום שתרגלה פאלון גונג בחוץ בגלוי. השוטרים הגיעו לביתה פעמים רבות כדי להטריד אותה ואילצו את האוניברסיטה לפטר את בנה.

ביולי 2001 גב' יו ובנה עזבו את ביתם כדי להימנע מלהישלח בעל כורחם למרכז שטיפת מוח. כל פעם שהם חזרו לביתם לזמן קצר, השוטרים היו מגיעים כדי להטריד אותם. בוקר אחד במאי 2002, כשבעה שוטרים לבושי אזרחית דפקו על דלת ביתם, אבל לא הצליחו לעצור אותם. פעם אחת אפילו שברו את מנעול הדלת לביתם. בתקופת האולימפיאדה 2008, וגם בחג הלאומי באחד באוקטובר 2009 שוטרים וסוכנים מקומיים חיפשו אותה ואיימו על קרוביה.

שמונה שנים היא חייתה באופן כזה מחוץ לביתה בגלל הרדיפה. המאמץ והפחד המתמיד בו חיה גרמו ללחץ נוראי עליה, וב-12 באוקטובר 2009 היא נפטרה בהיותה בת 63 בלבד. בנה נשאר לבדו.