(Minghui.org)

ביום ראשון ה-21 בנובמבר 2009 כאלף מתרגלי פאלון גונג מאירופה התאספו בצ'יינה טאון בבלוויל, פריז, כדי לחשוף את רדיפת הפאלון גונג האכזרית הנמשכת כבר עשר שנים על-ידי המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס).

התקיימה גם תהלוכת ענק דרך צ'יינה טאון שהסתיימה בבניין העירייה, שם ממוקמת מועצת העיר. אנשים רבים צפו בתהלוכה לאורך הרחובות. מספר סינים צילמו תמונות במצלמות וטלפונים ניידים.

התזמורת השמימית הצועדת

צופים סינים מצלמים תמונות בתהלוכה

אב קורא מידע בעלון