(Minghui.org)

לעתים קרובות אנחנו קוראים באתר מינג-הווי (הגרסה הסינית של קלירוויסדום) על פקידי משטר בכירים במפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) שנתבעו בחו"ל על רדיפתם נגד מתרגלי פאלון גונג. תנועות אלה לא רק שהן משמשות לתמיכה במתרגלי פאלון גונג, אלא גם מכניסות באותה הזדמנות פחד ברוע. זה גרם לי לתהות: האם אנחנו המתרגלים מסין לא יכולים לפעול כך מתוך סין עצמה ולהגיש תביעות נגד האנשים המרושעים שהשתתפו באופן פעיל ברדיפה?

כולנו מודעים שבתי כלא הסיניים, מחנות העבודה בכפייה, מרכזי המעצר ומשרדי בטחון הציבור ביצעו רדיפה פיזית, פסיכולוגית וכלכלית נגד מתרגלי הפאלון גונג. הם כבר הפרו את חוקי סין והפרו בצורה חמורה לא רק את הזכויות הלגיטימיות של אזרחים אלא גם זכויות האדם הבסיסיות ביותר. במיוחד, כל שנה במה שנקרא "תאריכים רגישים" הם עצרו ושלחו מספר רב של מתרגלים לכל מיני כינוסים מאולצים של שטיפת מוח, כינוסים מאולצים של חינוך מחדש, כפיית שינוי ושטיפות מוח באמצעות תקיפה פיזית, סחטנות וכליאה.

לו יכלו המתרגלים מסין לחשוף את הרדיפה באמצעות המערכת המשפטית. לו יכולנו לתבוע את המרושעים האחראים לרדיפה. לו רק יכולנו לדווח את האמת דרך התקשורת. אז יכולנו להביא למודעות החברה כולה, לאי ציות המק"ס עצמה לחוק, במעשי אכזריות שלה. השתמשו בזמנכם הפנוי לאיסוף ראיות. לא חשוב מיהו, אם אדם משתתף בעוולה, פרסמו את האשמות נגדו, והוציאו נגדו כתב אישום בבית המשפט. האם המרושעים האלה יעזו עדיין לעשות ככל שעולה על רוחם? האם יעזו עדיין להתייהר ולהשתולל. אפשר לכל העוולות שעשו נגד המתרגלים להפוך לחיסולם.

כמובן המטרה הסופית אינה להעמיד לדין את האחראים לרוע, אלא להזהיר אותם ולתת לאנשי העולם להבין את האמת, לתועלתם. המטרה היא לא לספק את ההחזקות שלנו לעימותים ולהשגת יעד מסוים, אלא להצגת הנדיבות, השלווה, וההרמוניות, הצד המרהיב של מתרגלים כלפי יצורים חיים.

24 בנובמבר 2009