(Minghui.org)

ב-6 בפברואר 2009 תכנן בית המשפט המחוזי הואנג-גוּ של העיר שן-יאנג, פרובינציית ליאו-נינג לערוך משפט למתרגלי הפאלון גונג: הגב' ווּ יו-פנג, מר ג'נג יי, מר לין הואי-יו, מר ג'או גוּאוֹ ליאנג, מר צאי ג'ונג-בין והגב' ליו גווי-פנג לפני כינוס בית המשפט,

כל עשרת עורכי הדין המעורבים במקרה קבלו הודעות טלפוניות מהלשכה המשפטית שבעיר וממשרד המשפטים המחוזי. רשויות בית המשפט הזהירו את עורכי הדין, תוכן האזהרה: לא להגן על טענות לקוחותיהם שהם חפים מפשע ולא לקרוא תגר על החלטות בית המשפט בדיונים אלה.

דווח כי בית הדין התקשר לבייג'ינג כדי לוודא את זהותם של עורכי הדין מבייג'ינג (של ההגנה), ולברר את פרטיהם האישיים, מספרי הזהות שלהם וכתובות מגוריהם. מרכז עורכי הדין בבייג'ינג לא שיתף פעולה עם הדרישה. עורכי הדין הממונים על ההגנה דרשו ממשרד המשפטים שאם יש דרישה לברר את פרטיהם שיגישו אותה בכתב. המשרד כמובן נמנע מכך מאחר ודרישה זו נוגדת את החוק.

למרות מזימת הרשויות ללחוץ על עורכי הדין (של ההגנה) החליטו עורכי הדין להמשיך להגן על המתרגלים.

ששת המתרגלים עליהם החליטו עורכי הדין להגן בכל זאת נעצרו באופן בלתי חוקי יחד עם כ-100 מתרגלי פאלון גונג מהעיר שן-יאנג לפני פתיחת המשחקים האולימפיים, כשהמשטר השתמש בתירוץ של ביטחון האולימפיאדה כעילה להמשיך את רדיפת מתרגלי הפאלון גונג שהחלה לפני יותר מ-9 שנים.

הרשויות גם התקשרו לקרובי המשפחה של המתרגלים העומדים ל"משפט" ומסרו להם שמותר רק לאדם אחד מכל משפחה של מתרגל/ת להיות נוכח בדיון. בני משפחה רבים טוענים כי מדיניות זו נוגדת את החוק: "טענתם כי הדיון פתוח לציבור, לא כן? החוק קובע כי כל אדם מעל גיל 18 הנושא תעודת זהות יכול להיות נוכח בדיון ציבורי, כל עוד המקרה אינו מעורב בסודות אישיים או סודות של המדינה. האם אינכם עוברים על החוק אם אינכם מרשים לנו להיות נוכחים?"

הטקטיקה של רשויות המפלגה הקומוניסטית הסינית מעידה על מודעותן לכך שכל הצעדים שהן נוקטות במצב זה מנוגדים לחוק הסיני.

שם השופט וכתובת בית המשפט המחוזי בקישור האינטרנט באנגלית: http://en.minghui.org/html/articles/2009/2/19/104942.htmll