(Minghui.org)

עורכי דין של שלושה מתרגלים הופכים את הקערה על פיה באולם בית המשפט, ומכריזים על רשימת פשעים שנוהלו על ידי פקידי הרשויות לאכיפת החוק, ברדיפה בלתי חוקית של לקוחותיהם

בארבעה ובחמישה בינואר 2009 מר הֵה יי-שינג, אשתו הגב' ג'אנג יוּה-צ'ינג וחתנם סון פנג-לי נשפטו בשני משפטים בבית המשפט המחוזי לואן-ביי, בעיר טאנג-שאן, פרובינציית הֵה-ביי. עורכי הדין להגנתם מנו את הפשעים שצוות הביטחון הציבורי, התובע, ופקידי הרשויות לאכיפת החוק בצעו ברדיפתם את הֵה יי-שינג ובני משפחתו. התובע והשופט לא ענו ולא הגיבו לאשמות אלו בעת כל התהליך השיפוטי.

מר הֵה, הגב' ג'אנג ומר סון נשפטו פעמיים לפני כן, ב-10 בדצמבר 2008 וב-19 בדצמבר 2008 בבית המשפט המחוזי לואן-ביי, בעיר טאנג-שאן, פרובינציית הֵה-ביי. לפני עריכת המשפטים ופקידי הרשויות לאכיפת החוק ממרכז המעצרים מס' 1 שבטאנג-שאן הכריזו כי "לפי הוראות מלמעלה" אסור על עורכי הדין להגנתם להיפגש אתם. אי לכך, עורכי הדין לא היו מסוגלים לנהל את ההגנה בנוהל חוקי תקין. זכויותיהם שלהם (עורכי הדין)  וזכויות הנתבעים הופרו. עורכי הדין דרשו דחייה, אך השופט דחה את בקשתם. כמחאה, עורכי הדין ובני משפחת המתרגלים הנתבעים סירבו להופיע בבית המשפט. שני המשפטים נוהלו בחופזה.

עקב הפניות של בני המשפחה ולחץ מחוץ לארץ (מחוץ ליבשת סין) הרשה השופט בסופו של דבר לעורכי הדין של ההגנה להיפגש עם לקוחותיהם, והמשפטים החדשים נקבעו לארבעה ולחמישה בינואר.

ב-4 בינואר שני עורכי הדין של ההגנה הדגישו במיוחד כי זה ברור וחוקי לחלוטין להאמין בפאלון גונג וגם נמקו בנימוקים הגיוניים וחוקיים את טענת הנתבעים לחפותם מכל פשע.

התובע היה חסר מילים. ביום המחרת  בהמשך משפטם של הֵה יי-שינג, וג'אנג יוּה-צ'ינג, מנו ארבעת עורכי הדין מטעם ההגנה בצורה משכנעת וחמורה את הפשעים השונים שצוות הביטחון הציבורי, התובע ופקידי הרשויות לאכיפת החוק בצעו. המשפט הפך למשפטה של המפלגה הקומוניסטית הסינית, ועל השופט היה לנעול את ישיבת דיון המשפט ארבע פעמים.

עורכי הדין ציינו כי בסין, נושאי המשרות הציבוריות בביטחון הציבורי זיהו 14 כתות, אך פאלון גונג אינה ביניהן. אין כל חוק בסין האוסר על תרגול של פאלון גונג, ולכן פאלון גונג הוא גוף חוקי וכי זה חוקי לתרגל בו.

עורכי הדין הדגישו כי החוקה הסינית היא חוקי היסוד של סין וכל יתר חוקי המשנה מבוססים על החוקה הסינית. לכן, כל חוק או תיעוד המפרים את החוקה, נוגדים את החוקה, ולפיכך הם פסולים וחסרי תוקף. ותרגול בפאלון גונג הוא חלק מזכויות האזרח היסודיות המוענקות על ידי החוקה הסינית.

עורכי הדין בחנו את מניעי מתרגלי הפאלון גונג ואת התנהגותם מבחינת תיאורית החוק הפלילי. הם ציינו כי מתרגלי פאלון גונג מתרגלים ונוהגים לפי העקרונות של פאלון גונג בגלל רצונם להיות בריאים ולנהוג לפי העקרונות של "אמת-חמלה-סובלנות". במציאות, הם תרמו רבות למדינה ולחברה (בסין). עורכי הדין טענו כי למתרגלים אין כל מניע לגרום לחברה או לאיזה אדם יחיד להיות בסכנה. מתרגלי פאלון גונג אינם מזיקים לחברה בכל דרך שהיא; וגם לא מתערבים בניהול חוקי האומה. התנהלות המשפט ארכה מהשעה 9:00 עד 14:30.

בעת יום המשפט, בחמישי בינואר 2009, דרשו עורכי הדין של ההגנה מאב בית המשפט, ג'אנג שוּה-סונג, לשחרר את התיק ולדאוג להארכת המשפט. עורכי הדין ציינו בבירור כי סירובו של ג'אנג להרשות להם לפגוש את הנתבעים פוגע בזכויות החוקתיות של הנתבעים ועורכי דינם.

אב ביהמ"ש ג'אנג עמד על כך שהמשפט יערך לפי התאריך המקורי. זה היה ברור כי לג'אנג ולנושאי המשרות הציבוריות לאכיפת החוק לא הייתה כל כוונה לנהוג לפי התהליכים החוקיים, והיה בלתי אפשרי לערוך משפט הוגן.

אב ביהמ"ש היה נבוך כששמע את עורכי הדין של ההגנה. הוא נעל (הפסיק) את הדיון במשך למעלה משעה, כדי לדון בנושא עם נשיא בית המשפט. נשיא בית המשפט לא קבע ולא נתן כל תשובה.

בהמשך המשפט עורכי הדין של ההגנה מנו פעולות של נושאי המשרות במערכת המשפטית הנוגדות את החוקה. הם ציינו כי השמדת הראיות הקריטיות של הפשעים של נושאי המשרות בביטחון הציבורי, בעצמם, פגע בתהליך החוק הפלילי; לפיכך הם הפכו לחשודים פליליים. סעיף 114 בקוד התהליך הפלילי קבע כי פריטים ומסמכים שנתפשו צריכים להיחתם או להיות מאוחסנים, ואין להשתמש בהם או שיש להשמידם. נושאי המשרות בביטחון הציבורי השמידו את הפריטים שנתפשו. המחלקה המשפטית אף שמרה על רשימת הפריטים שהושמדו, ובזאת הפרה את החוקים ואת התקנות.

בנוסף ציינו עורכי הדין של ההגנה כי מלכתחילה משרד האפוטרופוס (Procuratorate) דחה את התיק כאשר נציגי המשטרה הציגו אותו לפניהם, בגלל חוסר הראיות. בכל אופן, ללא כל הוספה (לממצאים) וללא כל התאמה לתנאי העמדה לדין, התובע המשיך במרץ עם העמדה לדין בתיקים אלה. פעולה זו היא גם בלתי חוקית.

עורכי הדין של ההגנה המשיכו וציינו כי נושאי המשרות במחלקה המשפטית אינם בקיאים לחלוטין, ואף חסרי ידע משפטי ובתהליכים משפטיים, אך הם רק "נוהגים בהכנעה לפי הוראות הרשויות הגבוהות (הכוונה למשטר המפלגה הקומוניסטית הסינית, המת'), וחותרים תחת אכיפת החוק". עורכי הדין ציינו כי החוק הוא הבסיס לסדר החברתי, ומגן על הפעולות התקינות של ההתנהלות הפנימית של האומה. פקידי הרשות המופקדים על אכיפת החוק הפרו את החוק באופן שערורייתי, פעולה הדומה לחתרנות מהותית תחת המשטר האזרחי.

הטיעונים רבי העוצמה של עורכי הדין של ההגנה השאירו את השופט והתובע חסרי מילים. המחאה על המשפט הבלתי חוקי, אף אחד מבני המשפחה לא נכח בדיון בגלל שבית המשפט נתן רשות רק לשני בני משפחה להיות נוכחים. מתרגלי פאלון גונג רבים התקבצו מחוץ לבית המשפט להראות את תמיכתם בנתבעים.

הרקע

הֵה יי-שינג, ג'אנג יוּה-צ'ינג בתם הֵה יאן ובעלה סון פנג-לי, נעצרו ב-10 ביולי 2008, כחלק מהמעצר ההמוני של מתרגלי הפאלון גונג לפני המשחקים האולימפיים בבייג'ינג. שוטרים מוסווים מצוות הביטחון הלאומי במחוז לואן-ביי, השתמשו בסולם של משאית כיבוי אש לטיפוס לקומה השישית בבניין ופרצו דרך החלון לדירת מגוריו של מר הֵה. הם ערכו חיפוש בדירת מגוריו של מר הֵה והחרימו מעל ל-600,000 יואן. חלק מהכסף שייך לבתו הבכורה של מר הֵה, לעסקים הפרטיים של הֵה דאן. השוטרים גם החרימו את שתי מכוניותיהם הפרטיות. בחודשים שעברו, סוכנים מאגף משטרת מחוז לואן-ביי מצאו כל מיני תירוצים כדי לא להחזיר להם את הכסף. לאחר פניות רבות של קרובי וידידי מר הֵה, והלחץ של המדיה מבית ומחוץ הרודפים נאלצו להשיב את הכסף ואת הרכבים.

שמות תפקידי ומספרי הטלפונים של המעורבים במקרה עוולה זה בקישור האינטרנט באנגלית: http://en.minghui.org/html/articles/2009/1/30/104383.html