(Minghui.org)

ב-15 בספטמבר 2009 נערך דיון משפטי למר פנג פנג ולגב' דנג טיאן-יו, בבית הדין המחוזי שא-שי בעיר ג'ינג-ג'וֹאוּ, פרובינציית הוּ-ביי. בדיון הופיעו התובע הכללי יאנג שין-הואה ממשרד האפוטרופוס הכללי מחוז שא-שי ג'ינג-ג'וֹאוּ, השופט וואנג בין מבית המשפט המחוזי שא-שי, שניים מחבר מושבעים, וכמה מפקידי בית המשפט. בני המשפחה של מתרגלי הפאלון גונג שכרו שלושה עורכי דין מבייג'ינג להגנת המתרגלים.

מר פנג פנג והגב' דנג טיאן-יו כבר כלואים בבית המעצרים המחוזי שא-שי מס' 1 למעלה משישה חודשים. במשך תקופה זו בריאותם התדרדרה והם נחלשו. עקב ההתנכלות והרדיפה המתמשכת הפך שערו של מר פנג אפור, כיום רגליו משותקות ואינו מסוגל לדאוג לעצמו. הגב' דנג איבדה את ראייתה בעינה הימנית ובקושי יכולה לראות בעינה השמאלית. היא סובלת מסחרחורות באופן תכוף ויש לה קשיים בעמידה.

הדיון המשפטי החל בשעה 10:00 והסתיים בשעה 14:30.

שלושה עורכי דין הגנו על המתרגלים והוכיחו את ההיבטים החוקיים באמצעות חוקים המתייחסים לעניין.

עורך הדין ג'יאנג ציין בתחילת הדיון המשפטי כי להכריח את מר פנג והגב' דנג ללבוש בגדי אסירים ולכפות את ידיהם באזיקים אלה דברים בלתי חוקיים. הוא אמר כי פאלון גונג אינה "כת רוע", וציין כי בשום חוק מחוקי המדינה פאלון גונג אינה מוצהרת או מצוינת ככת, וכי חופש האמונה והכרזתו של אדם על אמונתו מוגנת על ידי החוקה הסינית ועל ידי חוקיה. הוא הוסיף ואמר כי כל מה שמתרגלי פאלון גונג עושים, אפילו אם הם מחלקים חומרי הבהרת אמת ואת "תשעת הדיונים אודות המפלגה הקומוניסטית", הם עושים זאת בתחומי אמונתם כדי לחשוף את הרדיפה ולמנוע ממבצעיה להמשיך בה. הוא אמר כי לעשות דברים אלה זה דבר השייך לזכויותיהם החוקיות. הוא הוסיף שהתובע הכללי יאנג שין-הואה הביא באמצעותה לדין את המתרגלים - "הפרת החוק על ידי מניעת אכיפת החוק על ידי זרועות החוק מלבצע את תפקידם" - היא אשמה ללא בסיס חוקי.

עורך דין אחר העיר כי העקרונות של פאלון גונג "אמת-חמלה-סובלנות" הנם חלק חשוב מקידומה הרוחני של החברה.

שלושת עורכי הדין הגישו כתב הגנה של חפות מפשע עבור לקוחותיהם. זאת הפעם הראשונה שעורכי דין עשו מעשה כזה בעיר ג'ינג-ג'וֹאוּ. דבר זה עזר את כבוד מעמדם של מתרגלי הפאלון גונג.

בסוף שופט בית המשפט המחוזי וואנג בין הודיע על נעילת המשפט.

[הערת מערכת פאלון ניוז: אין זה כלל מובן מאליו שעורכי דין אזרחי סין יעשו דבר שכזה. מה שבעיני המערביים החיים בדמוקרטיות נראה טריוויאלי – בשבילם זהו סיכון עצום. הם עושים זאת במסגרת מדינת דיקטטורה של מפלגה אחת המכתיבה את החוק של עצמה זה 60 שנה. בתי המשפט בסין משרתים את הוראות המפלגה הזו, ולא מקבלים תיקים של קבוצות שלמות של אנשים שהמפלגה גרמה להם עוולות, כדוגמת טיבטים, מפונים בכוח, איכרים שאדמותיהם נלקחו, ובמיוחד מתרגלי פאלון גונג. פעולתם האמיצה של עורכי דין כדוגמת אלו ואחרים, היא ראיה מוצקה שאזרחי סין הגיעו למצב שהבינו שלהוריד את הראש זה לא תשובה לטרור שמשליטים עליהם. חלקם משלמים מחיר כבד, כמו עו"ד גאו ג'י-שנג או עו"ד הו-ג'יה שנחטפו על ידי המשטר ואין יודעים מה מצבם.]