(Minghui.org)

על פי תכנון מחושב של "משרד 610" (סוכנות שהוקמה למטרת רדיפת הפאלון גונג בסין) ערך בית המשפט במחוז ג'י-גואן שימוע למשפט כאשר רק חמישה מבני המשפחה של מתרגלי הפאלון גונג נוכחים, וללא עורכי דינם.

השימוע נערך ב-14 בינואר 2009 בבית המשפט שבעיר ג'י-שי, פרובינציית היי-לונג-ג'יאנג, בדלתיים סגורות. עורכי הדין של המתרגלים מר ליו ג'ינג-לואן ואשתו הגב' סון לי-שיאנג לא הוזמנו. בית המשפט התעלם לחלוטין מהיעדר המסמכים הנדרשים של החקירה ומכך שהצהרות הנאשמים הוצאו תחת עינויים. שופט בית המשפט של מחוז ג'י-גואן, טאנג ג'ינג-ג'יה הורה לעורך דין מקומי שמונה על ידי הרשויות למלא "מסמכי ערבות" עבור שני הנאשמים.

ב-17 בפברואר מר ליו והגב' סון נידונו ל-9 שנות מאסר בכלא. כשקיבלו את מסמכי גזר הדין של בית המשפט הם הבינו את התרמית של "משרד 610". הם ובני משפחותיהם החליטו לחשוף את דרכי התרמית ולדרוש יחס חוקי.

הם חשו שגזר הדין היה בלתי צודק לחלוטין, ומיד ערערו עליו. מרשויות בית הכלא מס' 1 בעיר ג'י-שי הובטח להם שמסמכי הערעור שלהם יוגשו ב-23 לחודש, אולם גם זה היה שקר וכלום לא קרה. ב-26 עורכי הדין נפגשו עם שני הנאשמים והגישו את מסמכי הערעור עבורם.

מר ליו והגב' סון החלו לתרגל בשנת 1998 בפאלון גונג, דבר שהועיל להם מאד בריאותית ומנטאלית. מר ליו סיים במאי 2007 את עסקיו שנמשכו 10 שנים ברוסיה וחזר לביתו. הוא נעצר ב-2 ביוני 2008 ורכושו הנאמד ב-300,000 יואן נגנב על ידי סוכני "משרד 610" מהעיר ג'י-שי ושוטרים מאגף משטרת העיר מי-שאן. הזוג עונה בעת החקירה על ידי שוטרים מהיחידה לביטחון לאומי של העיר מי-שאן ומיחידת סניף הביטחון הלאומי של העיר ג'י-שי.

בית המשפט המחוזי ג'י-גואן בעיר ג'י-שי החל לטפל בתיק ב-10 באוקטובר 2008. בדיון הראשון של בית המשפט שנערך ב-30 באוקטובר, שני היתרי כניסה לצופים הונפקו לשני בני משפחה. כל יתר 38 התרי הכניסה נלקחו על ידי "משרד 610" כדי למנוע מיתר בני המשפחה להיות נוכחים ולשמוע את הדיון המשפטי. בעת הדיון חשפה הגב' סון את השימוש הבלתי חוקי בעינויים שעברה על בשרה בשעה ששוטרי העיר ג'י-שי חקרו אותה. בית המשפט קבע הפסקת משפט כדי שאשמה זו תיחקר.

לאחר חודש, ב-1 בדצמבר 2008, בית המשפט המחוזי ג'י-גואן בעיר ג'י-שי הוציא למשרד התובע המחוזי צו עם מס' 174 המבטל את התיק. ההחלטה התבססה על תקנות שנקבעו בסעיף 157, סעיף קטן מס' 2 של "הסבר לנושאי ביצוע פשיעה בהתדיינות משפטית לפי החוק של הרפובליקה של סין העממית" שהוצא על ידי בית המשפט הגבוה של האומה, הקובע "לאחר קביעת בית המשפט על הפסקת המשפט, ההנחה היא שאם משרד התובע המחוזי לא יגיש ערעור לבית המשפט לחדש את המשפט בזמן נתון, בית המשפט יתייחס למקרה כאילו התביעה חזרה בה מהאישום".

שבועיים לאחר שבית המשפט ביטל את התביעה של התובע המחוזי, במפתיע, משרד התובע המחוזי תבע שוב את הגב' סון ואת מר ליו על אותה האשמה, דבר שהוא בלתי חוקי. בית המשפט המחוזי קבל את המקרה תחת לחץ מצד בית המשפט הגבוה. ובפעם זו זמם "משרד 610" לנצל את הרגש בין הנאשמים ובני משפחתם כדי ליצור עימותים בין עורכי הדין ובני המשפחה. סוכני "משרד 610" השתמשו בערמומיות ובתכסיסים שקריים, כשהם מבטיחים לבני המשפחה שאם יפטרו את עורכי הדין של ההגנה מבייג'ינג, ולא יזכירו את החקירה שנערכה תחת עינויים, הם ישחררו את המתרגלים. "משרד 610" אילץ את בני המשפחה לשלוח הודעות טקסט וקריאות טלפוניות מאיימות לעורכי הדין של ההגנה, שתוכנן היה "אם תגיעו לכאן מישהו ירע לכם" ו "החזירו את עמלת עורכי הדין". לאחר זאת איים "משרד 610" ש"אם תשכרו עורכי דין נדאג שבית המשפט יפסוק להם גזרי דין של מאסר של 10 שנים ויותר".

כשאלו שסחטו מהמשפחה סכומי כסף גדולים שמעו שבני הזוג הגישו ערעור, הם החלו מיד להחזיר את הכסף שסחטו מבני המשפחה. ביום הראשון החזיר אחד הסוכנים 30,000 יואן וביום השני החזיר אחר 10,000 יואן. לאחר שעורכי הדין פגשו את הנאשמים ב-27 לחודש, עוד אדם החזיר 20,000 יואן, ועדיין יש 50,000 יואן שלא הוחזרו, בני המשפחה מתכננים תביעה להחזרת כל הסכום. יצויין שסכומים אלו נחשבים כסכומי עתק בסין.

מאמר נוסף באנגלית המתייחס למקרה, בקישור האינטרנט: http://en.minghui.org/html/articles/2009/3/19/105723.html