(Minghui.org)

הגב' מא שיו-לאן, מתרגלת פאלון גונג בת 69 התגוררה במחוז נאן-האי, בעיר פואו-שאן, בפרובינצית גואנג-דונג. ב-19 ביוני 2008 נעצרה שלא כחוק והוחזקה במרכז המעצר במחוז נאן-האי. ב-6 בינואר 2009, בהודעה פתאומית, הודיע מרכז המעצרים למשפחתה, להגיע ולאסוף אותה מבית החולים המשטרתי בעיר גואנג-ג'ואו. הרופא מסר שמצב בריאותה חשוך מרפא. גב' מא נפטרה ב-16 במרץ 2009.

.

למעלה תמונות הגב' מא שיו-לאן לפני ואחרי מאסרה. תוך שישה חודשים בלבד, מי שהייתה אישה בריאה הפכה למצומקת ומשותקת עקב התעללות.

הגב' מא שיו-לאן מפרובינציית שאן-דונג באה לחיות עם שתי בנותיה לפני כשתיים עשרה שנה. בתקופה זו הייתה מאד חולה והחלימה לגמרי אחרי טיפוח-תרגול בפאלון גונג. הלחיים שלה הפכו ורודות ורגועה נפשית. כשהמפלגה המרושעת התחילה לרדוף את פאלון גונג ב-20 ביולי 1999, גב' מא נסעה לבייג'ינג לאמת את הפא.

המשטרה עצרה אותה, והעבירו אותה לעיר מגוריה בפרובינציית שאן-דונג, ושם כלאו אותה. לאחר שחזרה למחוז נאן-האי המשטרה כלאה במרכז לשטיפות מוח במחוז שון-דה במשך חודשיים. ומאז עקבו אחריה, פיקחו עליה מקרוב, ובזזו את ביתה מספר פעמים.

ב-19 ביוני 2008, הגב' מא חילקה חומר הבהרת אמת בקהילת דיה-ג'יאו כשנעצרה על ידי שוטרים מתחנת משטרה דיה-ג'יאו.

במעצר התעללו בגב' מא באופן בלתי אנושי, אילצו אותה לישון על רצפת בטון, הלמו בה באלות חשמל, והכו אותה, כתוצאה מכך נגרמו לה חבורות בכל גופה. עם הזמן רזתה יותר ויותר, ונחלשה יותר עד שלא יכלה לאכול או לשתות בעצמה, לא יכלה להתפנות לשירותים ונהפכה מצומקת. מנהלת מרכז המעצרים לא סיפרה דבר למשפחתה על מצב בריאותה. הסוהרים החרימו את הכספים ופריטים אחרים שנשלחו לגב' מא ואף לא הודיעו למשפחתה על תאריך העמדתה למשפט. משפחתה נסעה לכל מקום כדי להשיג מידע כלשהו אודותיה, אך לשווא.

ב-30 בדצמבר 2008 משפחתה ניגשה לבית המשפט לברר את תאריך המשפט שנקבע באופן חשאי כנגד הגב' מא, נאמר להם שהוא יתקיים באותו יום אחה"צ. בשעה 15.00. כשגב' מא הובאה לבית המשפט. לא יכלה ללכת, ולא יכלה לזהות את ביתה שקראה בשמה. השופט אמר שהוא ידון אותה לשלוש שנות מאסר. משפחת גב' מא ביקשה לשחרר אותה בערבות עד לקבלת חוות דעת רפואית, אך השופט סירב.

ב-6 בינואר 2009 בתה של הגב' מא קיבלה קריאה טלפונית ממרכז המעצרים, נאמר לה לבוא ולאסוף את אמה מבית החולים המשטרתי בעיר גואנג-ג'ואו. משפחתה דרשה את התיק הרפואי מהרופא, ונענתה בשלילה. השומרים לא אפשרו לה להיות בקשר עם הרופאים. בזמן שחרורה, גב' מא שיו-לאן הייתה משותקת וגססה. משפחתה לקחה אותה מיד לבית חולים אך הרופאים אמרו שאין ביכולתם להציל את חייה.

חברים ומשפחת הגב' מא היו עדים למותה של הגברת המבוגרת עקב התעללויות במעצר, וכולם היו המומים וזועמים.

רשימת השמות האחראים לעוולות אלה בקישור האינטרנט באנגלית: http://en.minghui.org/html/articles/2009/3/22/105819.html