(Minghui.org)

לאחרונה קראתי את הכתבה על עורך הדין לזכויות האדם גאו ג'י-שנג "לילה קודר, ברדס שחור, וחטיפה על-ידי המפיה האפלה" - עדותו של גאו ג'י-שנג על יותר מ-50 ימי עינויים בשנת 2007. זה הזכיר לי את העינויים אותם עברתי לפני תשע שנים. היחס הבלתי אנושי היה חלום בלהות עבורי וכלל לא רציתי לדבר על זה, אבל עברו תשע שנים המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) לא הפסיקה לבצע זוועות אכזריות, ואפילו נעשתה יותר גרועה. אני עצוב ונפחד. מר גאו סיפר בעדותו שאחרי שעינו אותו אמרו לו "מותך בטוח אם תעז לחלוק זאת עם העולם החיצון".

[Commentary]

עורך הדין גאו ג'י-שנג

מבצעי העוולות יודעים מה יהיו התוצאות אם מעשיהם ייחשפו, ומנסים להסתיר אותם. ולכן החלטתי לחשוף אותם למרות שבזאת אפתח פצעים ישנים.

לפני תשע שנים הפאלון דאפא החלה להירדף על ידי ג'יאנג זמין והמפלגה הקומוניסטית הסינית. נסעתי לכיכר טיאננמן בבייג'ינג למחות נגד הרדיפה, ואז עצרו אותי באופן בלתי חוקי והכו אותי. לאחר זאת הכניסו אותי למרכז מעצרים, שם נרדפתי קשות, ועברתי עינויים רבים.

כשנלקחנו למרכז המעצרים, הוכרחנו לעמוד במשך כל היום בחוץ, בקור המקפיא, ליד חומה. הוכיתי קשות על ידי השומרים על שלא הייתי מוכן לומר מה הוא שמי (הערה: בגלל מדיניות המק"ס לפגוע בכל מי שקשור למתרגל, לעיתים תכופות מתרגלי פאלון גונג לא מגלים את שמם וכתובתם כדי להגן על בני משפחותיהם, ידידיהם, וחבריהם לעבודה, כדי למנוע את רדיפתם מצד הרשויות). פניי התנפחו ואיבדתי תחושה. השומר השתמש אפילו ברצועה לחנוק אותי, עד שהיא נקרעה.

אחר כך העבירו אותי לשני שומרים שהלמו בי עם שתי אלות חשמל, בפניי, על פי, בטני, ואפילו באיבריי המוצנעים. שרירי פניי לא פסקו לפרפר, כאילו חתכו אותי עם סכינים חדות. מר גאו סיפר כי הוכה באמצעות ארבע אלות חשמל. הוא בטח סבל כאבים פי כמה וכמה יותר חזקים מאלו שסבלתי אני. ההלם החשמלי הוא כה אכזרי, השומרים השתמשו בזאת כדי להכריח את תלמידי הדאפא כדי שימסרו את שמותיהם ואת כתובותיהם, ואז לאלץ אותם לוותר על הטיפוח.

מר גאו הזכיר כי וואנג, המענה הראשי אמר "הדודים שלך הכינו 12 מנות (מסלולי עינוי). אתמול בערב נתנו לך רק שלוש מהן. הדוד המפקד שלך לא אוהב לדבר, ולכן בהמשך תיווכח שתצטרך לאכול את הצואה שלך ולשתות את השתן של עצמך. נדקור את איברי המין שלך בקיסם. עדיין אין לך עדיין מה לומר על עינויים על-ידי המפלגה הקומוניסטית כיוון שאנחנו עומדים לתת לך כעת שיעור כולל. אתה צודק. אנחנו מענים פאלון גונג. כל דבר נכון. לומר את האמת 12 המנות האלה בוצעו על [מתרגלי] הפאלון גונג. אני לא מפחד ממה שתכתוב. אנחנו יכולים לענות אותך למוות מבלי שגופתך תימצא".

כמתרגל פאלון גונג שחווה את העינויים האלה לפני תשע שנים, כשאני שומע עכשיו מילים אלו, אני מצטער ומתמרמר! למה עינויים אלו עדיין ממשיכים? למה הם יכולים להתרחש בסין? כל יום שהמק"ס ממשיכה להתקיים, זהו יום נוסף שהרדיפה לא תופסק.

לא מסרתי להם את שמי גם לאחר שגופי עבר את השוקים החשמליים. נזרקתי לתא כלא, ושם הוכיתי באכזריות על ידי האסירים שותפיי לתא. הם גם הכריחו אותי לשתות שתן, אבל הפסיקו לאחר שגערתי בהם.

כשראו השומרים שהאסירים אינם כל כך רעים, העבירו אותי לתא אחר.

בתא החדש, הופשטתי עירום בקור החורפי העז, כמה אסירים שפכו על גופי ללא הפסק מי קרח. חשתי שכל תא בגופי קפא. אך לבסוף לא הצליחו להוציא ממני מהיכן אני. הם הפסיקו רק לאחר שהתעייפו. עצמותיי ושרירי גופי המשיכו לרעוד בצורה בלתי נשלטת.

כששוחררתי, חופשי לחזור לביתי, השומר שהכה אותי אמר "כשתצא, אל תעז לספר לאחרים על מה שהתרחש כאן". כמה זה דומה למה שמר גאו כתב במאמרו, "כל פעם כשעוניתי תמיד הוזהרתי ואוימתי חזור ושוב, כי אם אספר על מה שעשו לי, יענו אותי שוב, אך בפעם הבאה זה יקרה לפני אשתך וילדיך". זה ברור לחלוטין עד כמה שעושי העוולות האלה מפחדים שמעשיהם יחשפו.

אני מקווה שכל אחד יוכל לראות ולגלות את טבעה האמיתי של המפלגה הקומוניסטית הסינית, ושכל מעשי העוולה שלהם ייחשפו כדי שאנשים יוכלו באמת להבין מהי המק"ס. אני מקווה שכל אחד יוכל לקרוא את "תשעת הדיונים אודות המפלגה הקומוניסטית", וכל מי שעדיין בתקווה שהמק"ס תשתפר, יתעורר מהר ויפרוש מהר ככל האפשר ממנה ומכל הארגונים המסונפים לה.