(Minghui.org)

מר ליו צ'ינג-הואה מהעיר סי-פינג בג'י-לין היה חולה סרטן לפני שתרגל פאלון גונג. השיטה הצילה את חייו והוא המשיך לתרגל פאלון גונג על-אף הרדיפה. רשויות המפלגה הקומוניסטית הסינית עצרו אותו כיוון שחילק חומרי הסברה עם העובדות על הפאלון גונג והרדיפה האכזרית. דינו נגזר לשלוש שנים בכלא והוא עבר עינויים ושטיפת מוח בכלא פאן-ג'ין, מה שגרם למצב בריאותו להתדרדר בכלא. ב-31 בדצמבר 2008 הכלא שחרר את מר ליו שחרור מוקדם "מסיבה רפואית". הוא נפטר ב-23 בפברואר 2009 בגיל 47.

מר ליו צ'ינג-הואה נעצר בעקבות הלשנה לאחר שחילק ב-4 במאי 2007 עם מתרגל עמית חומרי הסברה על הפאלון גונג במחוז צ'אנג-טו בליאו-נינג. ליו ועמיתו, מנג שיאנג-צ'ן, נכלאו במרכז המעצרים במחוז צ'אנג-טו במשך כמעט שישה חודשים ועונו תוך חקירות בלתי חוקיות. מר ליו חלה בשחמת הכבד. משפחתו בקשה לשחרר אותו בערבות לטיפול רפואי, אבל בקשתם נדחתה.

משרד התביעה ובית המשפט במחוז צ'אנג-טו שפטו את מר ליו ומר מנג וגזרו דינם לשלוש שנות מאסר. מר ליו הועבר לכלא פאן-ג'ין. מחלתו של מר ליו הורעה בגלל העינויים שעבר. הוא הועבר לאגף בית חולים בכלא. המשפחה ביקשה שוב ושוב לשחרר אותו ומילאו את כל הטפסים הנדרשים להנהלת הכלא במשרד הפרובינציה. ההנהלה הסכימה לשחררו, אבל כלא פאן-ג'ין דחה את הבקשה משום שליו סירב לוותר על אמונתו בפאלון גונג ולכתוב את הצהרת הערבות בה הוא מוותר על השיטה.  לאחר שעינוייו בכלא נחשפו, אנשים רבים מחו"ל צלצלו לבכירים בכלא וגינו את מעשיהם. רשויות הכלא העבירו את מר ליו מאגף בית החולים לאגף הנכים והזקנים ב-17 באפריל 2008, והמשיכו לענות אותו עד שהיה במצב קריטי.

שמות ופרטים על אנשים שהיו מעורבים ישירות ברדיפתו של מר ליו