(Minghui.org)

מר שי-צ'ינג, מתרגל פאלון גונג בן 66 מצ'ונג-צ'ינג, עונה למוות במחנה העבודה בכפייה שי-שאן-פינג, ומאז משפחתו נתונה באופן קבוע להטרדות מאיימות. משטרת הביטחון המדיני במחוז מגוריהם עוקבים ומצלמים כל הזמן את המשפחה. השוטרים מצהירים שלא יאפשרו למתרגלי פאלון גונג כלשהם ליצור קשר עם המשפחה. הם ניסו להסתיר ראיות על פשעיהם וממשיכים לרדוף את המשפחה הזאת. אשתו של מר ג'יאנג, לואו זה-הווי, נידונה באופן בלתי חוקי לשמונה שנות מאסר בכלא והיא מתנגדת לרדיפה במרכז המעצרים בו היא כלואה. חייה נתונים כיום בסכנה.

משפחתו של מר ג'יאנג שי-צ'ינג

בני משפחתו של מר ג'יאנג מבקשים לחקור את האחראים למותו במחנה העבודה בכפייה ולהעניש את הרוצחים. בעקבות זאת סיכמו שוטרים ממחנה העבודה שי-שאן-פינג עם המשטרה המקומית להטריד את בני משפחתו של מר ג'יאנג ולאיים עליהם, בתקווה לעצור את מאמציהם לגלות את האמת. כשלא יכלו פעם אחת למצוא את בתו של מר ג'יאנג, ג'יאנג הונג, בבית, התפרסו עשרים שוטרים לחיפוש באזור. לאחר מכן איימו על בנו ישירות וגם הוסיפו עליו לחצים דרך מנהל יחידת העבודה שלו, בניסיון לאלץ את המשפחה להפסיק את חקירת הרצח.

גם לביתה של הבת השנייה של ג'יאנג, ג'יאנג פינג, הגיעה משלחת של עשרים שוטרים מצוות הביטחון המדיני. הם ערכו חיפוש בבית ללא שהציגו תעודות זיהוי כלשהן, כשהם מחרימים בכוח את הארנק והטלפון הנייד שלה.

השוטרים ניסו לכסות שוב ושוב על פשעיהם, במיוחד לאחר שהמשפחה הגיעה לראות את גופתו של מר ג'יאנג לאחר מותו. היה ברור מאליו שהוא מת כתוצאה מעינויי השוטרים.

מר ג'יאנג היה גמלאי של מחלקת המיסים בג'יאנג-ג'ין. אחרי שהחל לתרגל פאלון גונג, הוא עבד בחריצות, עזר לאחרים וזכה בבריאות טובה. ימים אחדים לפני תחילת אולימפיאדת בייג'ינג 2008 הוא נעצר והובא למחנה העבודה בכפייה שי-שאן-פינג.

כשהמשפחה ביקרה אותו ב-27 בינואר 2009 הוא היה במצב בריאות תקין. בערך 24 שעות לאחר מכן משפחתו קיבלה טלפון ממחנה העבודה שמר ג'יאנג נפטר. כשבע שעות לאחר הודעת המחנה על מותו, ילדיו חזרו לשם וגילו ששפתיו, חזהו, בטנו ורגליו היו עדיין חמים למגע. בהאמינם שהוא עדיין בחיים, בני המשפחה ניסו להחיותו, אבל הוצאו בכוח מבית ההלוויות על-ידי עשרות שוטרים.

מחנה העבודה בכפייה שי-שאן-פינג רדף עד מוות מתרגלי פאלון גונג רבים. הם מגבירים כיום את מאמץ השליטה שלהם על מתרגלים במחנה.