(Minghui.org)

בכיר במפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) ששימש גם כמנהל ב"משרד 610" ביחידת עבודה בשדה נפט, הוא איש ישר, מוערך ומכובד מאד. התקשרתי אליו והבהרתי לו את האמת בנוגע לפאלון דאפא (פאלון גונג), , כשאני דוחק בו לא להשתתף ברדיפת מתרגלי הפאלון גונג.

אחרי מספר שיחות טלפון אתו הוא החל לקרוא את ספרי הפאלון דאפא בעניין, והעלה מספר שאלות. לאחר שהתוודע לאמת, לא רק שהפסיק לרדוף מתרגלי פאלון גונג, הוא גם מנע מאנשיו לעשות זאת. מספר חודשים אחר כך הוא נשלח ללמוד מחוץ לעיר. כשחזר הוא קיבל משרה הראויה לקנאה.

בהתרגשות בקולו הוא התקשר אלי "זה מעבר לציפיותיי להיות מקודם כה מהר. האם ייתכן שכל זה קשור בכך שהתחלתי לנהוג במתרגלי הפאלון גונג בטוב לב?".

הוא ביקש ממני את המאמרים החדשים של המורה מיד כשהם יפורסמו, ואמר: "אני רוצה להודות לך שסיפרת לי בזמן את האמת על הדאפא. אחרת הייתי עלול ליצור לעצמי המון קארמה בעבודתי ב'משרד 610'. זה מפחיד אותי אפילו לחשוב על כך".

אני מרגיש מרוצה שהוא למד את האמת ושהייתי מסוגל לשכנע אותו לפרוש מחברותו במק"ס.