יש לי קרוב משפחה המנהל בית ספר יסודי. הבהרתי לו את האמת על הפאלון גונג וסיפרתי לו על גל הפרישה של האנשים בסין מהמפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) ומארגונים המסונפים לה. הוא הקשיב לי בתשומת לב והסכים בחפץ לב לפרוש משורות המק"ס.   חודש לאחר מכן הוא צלצל אלי לפתע ושאל אם טיפלתי בזה כבר. מאחר והוא לא יכול היה לציין במפורש למה הוא מתכוון, לא הבנתי אותו ושאלתי אותו למה הוא מתכוון. "נו, לגבי הפרישה מהדבר הזה, מה שדיברנו בפעם האחרונה" רמז לי. אז הבנתי למה הוא מתכוון ואמרתי לו "טיפלתי בזה בשבילך כבר מזמן. אתה יכול להיות רגוע." הוא שמח מאוד והודה לי שוב ושוב. אני מכיר זוג שבנם לומד בבית הספר היסודי המקומי. אחרי שהבהרתי להם את האמת על הפאלון גונג סיפרתי להם על הפרישה מהמק"ס. הם הסכימו מיד לפרוש מהמפלגה המרושעת ומארגונים המסונפים לה כשהם חותמים על ההצהרה בשמם האמיתי. לאחר מספר ימים צלצלה אלי האישה כדי לוודא שאכן טיפלתי בזה. כשאמרתי לה שכבר סידרתי את העניין היא שמחה מאוד והודתה לי מספר פעמים. מנהלת סופרמרקט אחת שאני מכיר אוהבת לקרוא עלוני מידע של הבהרת אמת על הפאלון גונג ולפעמים היא מבקשת ממני כמה עלונים כאלה. היא סיפרה לי שהיא אוהבת לקרוא את הסיפורים בעלונים האלה. היא פרשה מליגת הנוער הקומוניסטית כשהיא חותמת את שמה האמיתי על ההצהרה. פעם אחת, כשנתתי לה כמה עלוני מידע לקרוא, היא שאלה אותי אם טיפלתי בזה למענה, אחרת – היא תעשה את זה בעצמה דרך האינטרנט.