בס"ד 

כח בניסן התשס"ט 22.04.09

לכבוד נשיא המדינה

מר שמעון פרס

כפי שפורסם אתה עומד להיפגש היום 22.04.09 עם שר החוץ הסיני, המגיע לישראל.

הן על פי הפעולות הידועות של המשטר הסיני נגד מתנגדיו והן על פי עדויות רבות המגיעות מסין, מבוצעות בסין בעת הזו פעולות חמורות ביותר של מאסרים, כליאה, עינויים ורצח. בשנים האחרונות מגיעות מסין ידיעות מחרידות גם על "קציר" איברים כפייתי שנערך באסירים פוליטיים לצורך מסחר, אשר מוצג כלפי העולם כתרומת איברים. פעולות מסוג זה, המבוצעות מזה שנים רבות על פי הנחיות הממשל או, לפחות, בידיעתו והסכמתו, מהוות פגיעה חמורה בזכויות האדם היסודיות ותואמות את ההגדרה "רצח עם", שהוקע על ידי כל האומות הנאורות עלי אדמות.

כחלק מהמאבק היהודי-להילחם במשטרים חשוכים הקיימים עדיין בעולם ופועלים נגד צלם האדם באשר הוא, שומה על נשיא מדינת ישראל בהקשר זה לייצג את מדינת ישראל בפרט ואת הענין היהודי בכלל. עליו להציג בפני שר החוץ הסיני הן דרישה לבירור העובדות הנוגעות לפשעים מסוג זה והן מחאה חריפה והתנגדות חמורה לזוועות ביחס ישר לקיומן.

אם אכן מסתבר הענק הסיני כגמד מוסרי אין הולם יותר מכך שדווקא ישראל הקטנה, תתן לעולם בכלל ולסין בפרט שיעור ודוגמה לגבי היחס שראוי לתתו בהקשר זה. מדינת ישראל נתפסת על ידי חלק גדול מהאנושות כמייצגת את ערכי היהדות. ערכים שגורסים כי האדם נברא בצלם "בצלם אלוהים ברא אותו" עם ישראל מצווה ביחס של כבוד לזכויות האדם לבני האנוש באשר הם ,שהרי האדם הוא פאר היצירה האלוקית. אני מצפה מהנשיא שיביע את מחאת העם היהודי בפגישה זו על מעשי העוול האכזריים שמאפיינים את מערכת השלטון והחוק בסין.

באהבת ישראל ח"כ ד"ר מיכאל בן ארי