(Minghui.org)

תקציר

יה שיאו-וון, ראש הלשכה לענייני דתות במפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס), ביקר בטייוואן כמנהל האיגוד לחילופי התרבות הדתית הסינית. ב-1 באפריל השתתף בטקס הסיום של הפורום הבודהיסטי העולמי השני בטאיפה.

מתרגלי פאלון גונג חושפים את הרדיפה למשלחות בפורום הבודהיזם העולמי וקוראים לאנשים לסייע בהפסקת הרדיפה בסין

 

כראש המנהל לענייני דתות מאז 1999, מילא יה שיאו-וון ועודו ממלא תפקיד מרכזי ברדיפה נגד הפאלון גונג. יחד עם נציגי ממשל בכירים אחרים במנהל לענייני דתות, "משרד 610" והמפלגה הקומוניסטית הסינית, הוא תכנן ויישם מסע תעמולה להציג את הפאלון גונג באור דמוני כדי לתת לגיטימציה לרדיפה. יה ופקידי ממשל אחרים במנהל הדתות וב"משרד 610" גם השתמשו בכוחם לתאם ולפקח על ה"טרנספורמציה" האלימה והאכזרית של מתרגלי פאלון גונג בסין באמצעות שטיפות מוח ושיטות עינויים אחרות.

התפקיד הרשמי של מנהל הדתות הוא להגן על חופש הדת, אך תחת הנהגתו של יה, הוא הפך לאחד הכלים היעילים ביותר בידי המשטר כדי להוציא לפועל את הרדיפה נגד הפאלון גונג. בסיוע מנהל הדתות משטר המק"ס הכריז על מתרגלי הפאלון גונג כ"אויבי המדינה" ואז השתמש בהגדרה זו כדי להצדיק את הרדיפה.

ב-5 ביוני 2006 הוציא בית משפט אמריקאי צו תביעה אזרחית נגד יה שיאו-וון, יו"ר מנהל הלשכה לענייני דתות, וסגנו וואנג זואו-אן כאשר ביקרו בארה"ב. הם הואשמו בהסתה, חתרנות, מתן הוראות, תכנון ו/או סיוע בעינויים, רצח עם והפרות אחרות של זכויות אדם נגד הפאלון גונג.

בסיום הפורום מיהר יה אל רכבו בדרכו לארוחת ערב רשמית. מתרגלי הפאלון גונג עמדו בגשם הקל וקראו לו להפסיק את הרדיפה.

כתבים שניגשו אל יה במהלך ארוחת הערב שאלו אותו על הפאלון גונג אך הוא לא הגיב. כאשר אחד הכתבים שאל אותו "האם אתה יודע שתבעו אותך בארה"ב? נע יה בחוסר נוחות והדף את המיקרופון של הכתב.

בביקוריו בחו"ל נתקל יה מספר פעמים במתרגלים של פאלון גונג, והם יעצו לו שלא להשתתף ברדיפה נגד הפאלון גונג אחרת יתבעו אותו בכל מקום בעולם אליו יגיע.