(Minghui.org)

מתרגל הפאלון דאפא (פאלון גונג) מר ליו יו-ג'יאן מבייג'ינג נעצר שוב באופן לא חוקי-28 בפברואר 2009 ונלקח למחנה העבודה בכפייה גאו-יאנג בפרובינציית הא-ביי. הוא החל לשבות רעב במחאה, והולעט בכפייה בהליך אכזרי. הלעטה בכפייה נעשית בכוונה כדי לפגוע באיברים עדינים פנימיים ולגרום פציעה ודימום. זהו עינוי שגרם מקרי מוות רבים במעצר משטרתי, ולאחר שההליך הופעל עליו מספר פעמים ליו נחלש באופן קיצוני.

המתרגל מר ליו יו-ג'יאן

לאחר ששמעה ששוב רודפים את בנה, אמו החולה הודאגה מאד, וכך גם שאר בני משפחתו. מר ליו נשוי כבר 12 שנה, אך בגלל הרדיפה העקבית שהשלטונות מפעילים עליו (ביותר מתשע השנים האחרונות של רדיפת השלטונות את המתרגלים), לא היה באפשרותו להיות הרבה עם אשתו.

מר ליו הוא בן 40, נולד בפרובינציית שין-ג'יאנג, ומתרגל את הפאלון גונג יותר מעשר שנים. במהלך שנים אלו הוא נעצר ועונה פעמיים קודם לכן, משרתו נלקחה ממנו פעמיים, ופרנסת המשפחה נאלצה להתבסס על שרוכי נעליים.

במרץ 2001 עצרו אותו שוטרים ממשטרת היי-דיאן, בייג'ינג. הוא נשלח לשנתיים במחנה עבודה בכפייה טואן-הא (הידוע לשמצה) בבייג'ינג עד מרץ 2003.

ב-2005 ליו נתן הרצאות באוניברסיטה הטכנולוגית בבייג'ינג. הוא גם ייסד חברה לפיתוח תרבותי. ב-30 בספטמבר 2005 עצרו אותו שוטרים מתחנת המשטרה של ג'ונג-גואן-קון והוא נשלח למחנה העבודה בכפייה גאו-יאנג. לאחר שעונה במשך חודש הוא הצליח להימלט.

כשתפסו אותו בפעם השנייה הכו אותו השוטרים באכזריות. הם חנקו את צווארו עד שכמעט נחנק למוות, ועשו את זה מול אשתו, אשר לא חזרה לעצמה מאז בשל ההלם הנפשי.

ב-4 בדצמבר 2008 נעצר מר ליו פעם שלישית על ידי שוטרי ג'ונג-גואן-קון. המתרגלת גב' קונג דא-וויי ובתה ג'אנג זי-וויי נעצרו יחד אתו. שני שוטרים הכו את גב' קונג מחוץ לבניין מגוריה. מר ליו ניסה לעצור בעדם, ואז ארבעה שוטרים החלו להכות אותו. באותו זמן הייתה אמו חולה ומאושפזת בבית חולים, ומר ליו תכנן לבקרה בחג ראש השנה הסיני, מה שכמובן הוא לא הצליח לעשות בגלל מעצרו.

מר ליו שבת רעב למחות. הוא נלקח למחנה עבודה בכפייה גאו-יאנג ב-28 בפברואר, ונכלא ביחידה השנייה של האגף מס' 1.

מר ליו עונה מספר פעמים באמצעות הלעטה בכפייה. רופאים מבית החולים המחוזי בגאו-יאנג השתמשו בפלאייר עם קצה חד כדי לפתוח בכוח את פיו של מר ליו ולנעוץ בו את הצינור דרך גרונו או דרך אפו. הליך זה גרם להתרופפות שיניו, קרע את זווית שפתיו ואת פנים פיו, ואת גרונו והוושט שלו. אפו דימם כמויות רבות של דם, פרקי ידיו דיממו והתנפחו מהאזיקים. כל פניו כוסו דם והוא איבד את הכרתו מספר פעמים. הוא חלש באופן קיצוני.

אנו עותרים לכל אדם בעל לב טוב וחוש צדק לעזור לליו יו-ג'יאן ולעצור את הרדיפה בסין.

שמות ופרטי האחראים על עינוייו של ליו, כולל טלפונים– בקישור: http://en.minghui.org/html/articles/2009/5/3/107023.htmll