(Minghui.org)

ככל שהרוע מאבד עוד ועוד אחיזה, הוא הופך נואש יותר מתמיד. במאמצים אחרונים של לאחר ייאוש שום דבר אינו מביש מדי עבור המפלגה הקומוניסטית הסינית לעשותו. לאחרונה מספר אנשים מחוץ לסין שולחים כמות אדירה של דואר אלקטרוני בטענה שמתרגלים מסוימים הם מרגלים. הם אפילו מציינים את כתובות בתיהם של המתרגלים, בתקווה שמידע מסוג זה יתרום אמינות לשקרים ולתוכן המסית באותם מכתבים אלקטרונים.

דברים אלה נעשים על-ידי סוכני המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס).

לא משנה מה עושה המק"ס, ליבת השיטות שלה נשארת אותו דבר והיא ביטוי של טבעה המרושע. השיטה הרווחת ביותר מבין שיטות היסוד של המק"ס היא הטיית דעת הקהל תוך שימוש במגוון התקפות אישיות. כפי שכל אחד שקרא את "תשעת הדיונים אודות המפלגה הקומוניסטית" יודע, תשעת המאפיינים העיקריים של המק"ס הם: רוע, רמאות, הסתה, התקפות, שוד, בריונות, הפרד ומשול, להרוס בכל מחיר, ושליטה. מאז ה-20 ביולי 1999, כשרדיפת הפאלון גונג החלה, המק"ס הכניסה לשימוש את כל ניסיונה במאבקים הפוליטיים בעבר, כדי לערער את מתרגלי הפאלון גונג מבפנים. הם יצרו כתבים מזויפים בתוך סין כדי להפריע לאמונות הנכונות של מתרגלים, כשהם מקווים להרוס את אלה שאינם קוראים היטב את הפא. מעבר לים הם הפריעו למתרגלים בהקימם אתרי אינטרנט מרושעים, בצלצולי טלפון מטרידים, ובשיטות נוספות.

כיום כאשר המק"ס קרובה יותר מתמיד להרס, היא מנחה את הסוכנים שלה להשתמש בדואר אלקטרוני כדי לגרום הפרעות. הם אספו מידע אישי על מספר מתרגלים ומשתמשים בכך בזדוניות בצורת דואר אלקטרוני למתרגלים מחוץ לסין.

מחוץ לסין מתרגלים יכולים לבקר באתר האינטרנט מינג-הווי ולעמותת הדאפא ישנם ערוצים רשמיים לתקשורת, לכן לא ייתכן שמאמרים מסוג זה, ההופכים את האמת על פיה ותוקפים באופן אישי, יישלחו בדואר האלקטרוני של מתרגלים באופן לגיטימי.

בעיה אחת שצריך לשקול היא מדוע מספר מתרגלים הולכו שולל על-ידי האי-מיילים האלה. מדוע מספר מתרגלים שולחים הלאה את האי-מיילים המסיתים האלה למתרגלים נוספים? האם זה לא עוזר לרוע בלא יודעין? עלינו לחשוב חזק לאיזה מושג או החזקה שלנו זה מכוון. כשאנחנו מחפשים משהו חדש או חדשני, הולכים לקיצוניות, או מעבירים הלאה רכילות, אלה הם הדברים שהרוע הכי רוצה שיתרחשו. לומר זאת אחרת. אלה הם הדברים שהמרגלים בעצמם התחילו, אז האם הם היו באמת חושפים בפנינו את המרגלים האמיתיים?

אנחנו לא מטפחים כדי להתפאר בפני אחרים, ואפילו פחות מכך אנחנו צריכים לחפש איך האחרים מטפחים. בתהליך של הליכה לקראת שלמות, אם בכל מה שנעשה נוכל להתייחס לפא כאל המורה, להיות יציבים במחשבות הנכונות שלנו ולסלק את כל ההחזקות שלנו, אז ההתפוררות המושלמת של הרוע איננה רחוקה.

עמותת הפאלון דאפא 26 במאי 2009