(Minghui.org)

ב-19 ביוני 2009 יו"ר המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) ביקר בברטיסלבה, בירת סלובקיה. מתרגלי פאלון גונג קיימו ב-18-19 ביוני פעילויות ליד ארמון הנשיאות הסלובקי כדי לחשוף את הרדיפה האכזרית שהמפלגה הקומוניסטית הסינית  מנהלת נגד הפאלון גונג. במהלך הפעילות בה מתרגלי הפאלון גונג קראו לעצור את הרדיפה בסין. סוכנים של המפלגה הקומוניסטית הסינית הגיעו למקום ותקפו מספר מתרגלים כדי למנוע מהם לחשוף את הרדיפה.


סוכנים של המפלגה הקומוניסטית הסינית תקפו מתרגלי פאלון גונג

כתבים מראיינים מתרגלי פאלון גונג לאחר שסוכני המק"ס תקפו מתרגלי פאלון גונג

מתרגלי פאלון גונג זוכים לתמיכת התושבים והתקשורת המקומית

במשך יומיים אלה קיימו מתרגלי הפאלון גונג עצרות שקטות מול ארמון הנשיאות הסלובקי ומשכו את תשומת לבם של אמצעי תקשורת ותושבים מקומיים. מספר כלי תקשורת סיקרו את האירוע ואנשים רבים חתמו על עצומת תמיכה במתרגלים.

תקשורת המיינסטרים חושפת את האלימות של סוכני המק"ס

בצהריי ה-19 ביוני, סוכנים של המק"ס ואנשים נוספים שהמק"ס שכרה קיימו טקס קבלת פנים מחוץ לארמון הנשיאותי. מתרגלי פאלון גונג אחדים קיימו במקום עצרת מחאה שקטה נגד הרדיפה שמנהל המשטר הסיני נגד הפאלון גונג. סוכני המק"ס ניסו להסתיר מעין את הכרזות שהציבו מתרגלי הפאלון גונג במקום ואף חטפו כרזות מידי המתרגלים והרסו אותן.

סוכני המק"ס הסיתו אנשים במקום להפריע לפעילותם השלווה של מתרגלי הפאלון גונג במקום. שלושה סוכני מק"ס אף דחפו שתי מתרגלות במורד יותר מ-20 מדרגות. אחת המתרגלות נחבלה ונפצעה בידיה ובראשה.

כתבים של מספר ערוצי טלוויזיה, רדיו ואינטרנט בסלובקיה מיהרו למקום כדי לסקר את האירוע. כמה מהם צילמו את סוכני המק"ס בזמן שחטפו מידי המתרגלים את הכרזות שהחזיקו וראיינו מתרגלי פאלון גונג שהיו במקום. אנשים רבים שלא שמעו על הפאלון גונג ביקשו ללמוד על השיטה ולשמוע את האמת.

תושבים מקומיים רבים הגיעו למקום לגנות את מעשיהם של סוכני המק"ס.

המשטרה הסלובקית הורתה לסוכני המק"ס לעזוב מיד את המקום. "מתרגלי הפאלון גונג ביקשו לקיים כאן את הפעילות שלהם. עליכם לעזוב מיד" אמרו השוטרים לסוכני המק"ס.

המשטרה המקומית ממשיכה לחקור את האירוע.