(Minghui.org)

הרדיפה האכזרית נגד מתרגלי פאלון גונג על ידי המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) נמשכת עשר שנים. מתרגלי פאלון גונג מחו נגד הרדיפה ללא הרף בדרכי נועם ובהגיון. יותר ויותר אנשים למדו את האמת על הרדיפה ובאים לתמוך בפאלון גונג ולגנות את זוועות המק"ס.

ב-10 ביולי 2009 העבירו חברי מועצת העיר סט. לואיס החלטה הקוראת לממשלת ארה"ב לגנות את קצירת האיברים ממתרגלי פאלון גונג ו"מתורמים" אחרים בסין, וזאת בניגוד לרצונם. ההחלטה גם הקוראת לממשלת סין לציית להצהרה הכלל עולמית לזכויות האדם ולאמנה הבין לאומית לזכויות האזרח, להפסיק את הרדיפה של הפאלון גונג ושל עמים בעלי אמונות אחרות, ולשחרר את כל אסירי המצפון. ההחלטה קוראת : "זו אחריותנו כבני אדם להעלות את המודעות הנחוצה להפסקת פשעים נוראים נגד עמיתינו בני האנוש ללא התחשבות במחיר.

העיר סט. לואיס

החלטה

פאלון גונג.

הואיל ופאלון גונג (פאלון דאפא, היא שיטה סינית מסורתית לטיפוח/תרגול אישי המבוססת על עקרונות האמת, חמלה וסבלנות) השיטה מושכת אליה מיליוני אנשים מכל הגילים , מכל רקע ומתורגלת במעל ל-100  ארצות ברחבי העולם:

והואיל ומשנת 1999 מתרגלי פאלון גונג שמטפחים איכות מוסרית גבוהה ומתנסים בשיפור בריאותם ורווחתם, נרדפים בצורה אכזרית בסין,

והואיל ומיולי 1999 השיק נשיא סין לשעבר מבצע השמדה נגד פאלון גונג, מאות אלפי מתרגלי פאלון גונג נעצרו, ועונו בשל אמונתם,

והואיל ועל פי חקירה עצמאית שנערכה על ידי חבר הפרלמנט הקנדי לשעבר, דיויד קילגור, ועורך הדין לזכויות האדם, דיוויד מטאס, שהגיעו למסקנה ב-6 ביולי (2006) ש: "התרחשה בעבר וממשיכה אף היום להתרחש תופעה של קצירת איברים בהיקף נרחב ממתרגלי פאלון גונג בניגוד לרצונם,

והואיל ודו"ח קילגור-מטאס קובע: כי "משנת 1999 המשטר הסיני וסוכנויותיו ברחבי המדינה הרגו כמות אדירה ובלתי ידועה של פאלון גונג אסירי מצפון. איבריהם החיוניים, כולל לב, כליות, כבד וקרניות, נקצרו בו זמנית נגד רצונם, ונמכרו בסכומי עתק, לעתים לזרים, שבאופן נורמאלי ממתינים זמן רב לתרומות איברים בארץ מולדתם,

והואיל, וזו אחריות המדינות החופשיות והדמוקרטיות לגנות פשעים נגד האנושות ואת ההתעלמות והזלזול חסרי הבושה לזכויות אדם, בכל עת שהם מתרחשים,

והואיל וזו גם אחריותנו כבני אדם להעלות את המודעות הנחוצה להפסקת פשעים נוראים נגד עמיתינו בני האנוש ללא התחשבות במחיר

על כן הוחלט שחברי מועצת העיר סט לואיס קוראת לממשלת ארה"ב לגנות את קצירת האיברים ממתרגלי פאלון גונג ומתורמים אחרים בסין בניגוד לרצונם.

ועוד הוחלט שחברי מועצת העיר סט לואיס קוראת לנשיא סין, הו ג'ין-טאו ומשטרו לפעול לפי ההצהרה לזכויות אדם הכלל עולמית ולאמנה הבין לאומית לזכויות האזרח, ולהפסיק את הרדיפה של פאלון גונג ושל עמים בעלי אמונות אחרות ולשחרר כל אסירי המצפון.

רשימת חברי המועצה החתומים על ההחלטה בקישור האינטרנט באנגלית: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2009/7/16/109219.html