(Minghui.org)

ב-18 ביולי 2009 התקיימה בוושינגטון הבירה (די.סי) ועידת הפאלון דאפא השנתית לטיפוח ושיתוף התנסויות ב"אולם החוקה". יותר מ-3,000 מתרגלי פאלון דאפא מכל רחבי העולם נכחו בוועידה.

המורה לי הונג-ג'י הגיע לוועידה בשעה חמש אחר הצהריים כדי ללמד את הפא במשך כ-40 דקות. המורה עודד מתרגלים להביט פנימה כשהם נתקלים בבעיות, ולהציל יצורים חיים בחמלה.

 המורה לי הונג-ג'י מלמד את הפא

מבט לאולם הוועידה

שבעה-עשר מתרגלים סינים ומערביים שיתפו בוועידה את ההתנסויות שלהם בלימוד הפא, בשיפור השין-שינג, בהבהרת האמת ובהצלת יצורים חיים. חלקם דיברו על הדרך להביט פנימה ועל שיתוף הפעולה עם מתרגלים עמיתים בפרויקטים של אימות הפא.

המתרגלים שיתפו גם את ההתנסויות שלהם בהבהרת האמת בקנה מידה רחב.

מספר מתרגלים שיתפו את ההתנסויות שלהם בקידום הופעות השן יון. מתרגלים מוושינגטון הבירה דיברו על איך מתרגלים עבדו בצורה הדוקה זה עם זה ומכרו את כל 13,000 הכרטיסים למופעים. במשך התקופה הזאת השן יון הפך לנושא החם בזרם המרכזי של החברה בעיר הבירה של ארה"ב.

גב' יאנג מסיאטל מבהירה את האמת לאנשים בסין באמצעות הטלפון מאז שנת 2002. היא משוחחת בטלפון עם אנשים בסין לפחות במשך ארבע שעות ביום. היא שיתפה את ההתנסות שלה בשיפור השין-שינג במשך תהליך זה, כיצד היא מטפלת באלימות מילולית וכיצד שחררה את ההחזקות לקנאה והתפארות.

מר יאנג מבלגיה סיפר כיצד מתרגלים באירופה מבהירים את האמת לפרלמנט האירופי אחרי שחברת יוטלסאט הפסיקה את שידורי ה-NTDTV לסין תחת לחץ הממשל הסיני.

וועידת הפא הסתיימה בשעה שש אחר הצהריים בסיום מוצלח של ההתכנסות.