(Minghui.org)

חבר הפרלמנט האירופי, ג'ררד באטן, מהמפלגה האנגלית העצמאית, הוזמן לקחת חלק במפגן שאורגן על ידי מתרגלי פאלון גונג בכיכר הפרלמנט לרגל ציון השנה העשירית להתנגדות לרדיפה המנוהלת על ידי המק"ס (מפלגה קומוניסטית סינית)  נגד הפאלון גונג. באטן נשא נאום במפגן.

 


חבר הפרלמנט ג'ררד באטן נואם במפגן


מר באטן מצולם תצוגה המראה את מה שהמק"ס חוקק עבור שיטות העינויים האכזריות

מר באטן אמר בנאומו: "מדוע נרדפים הפאלון גונג בסין? התשובה פשוטה מאד, זה בגלל מה שהם מייצגים. תמצית שלושת הערכים הם כמובן אמת, חמלה וסובלנות. אלו הם דברים העומדים בניגוד מוחלט למה שהמק"ס מייצג, שהם בוודאות שקרים, אכזריות וחוסר סובלנות".

"יכול להיות שהם עדיין שרדו ושורדים, זה רק בגלל שהעובדה שהם (שלטון המק"ס, המת') הרודנות האכזרית ביותר בהיסטוריה של הקומוניזם. אך אינך יכול למחוץ את זכויות האדם לנצח... מרקסיזם, מרקסיסט-תורת הלניזם, קומוניזם, כל אלה מטבעם ומיסודם רוע ושחיתות. הם נגד תכונות היסוד של חיי בני אנוש ונגד מה שבני אנוש שואפים אליו, שזה חירות, חופש הביטוי והבחירה לחיות את חייהם בדרך בה הם בוחרים... אנשים כמו מתרגלי הפאלון גונג המדברים נגד זה (נגד הרודנות שיצר המרקסיזם והלניזם, המת') ואנשים אחרים הם אמיצים באופן שלא יאומן. לקום ולבטא את מה שאתה חושב, בסין, כשהתוצאה יכולה להתבטא במאסר, בעינויים ואפילו במוות, לזה צריך אומץ, שלנו, אלה שחיים בחברה חופשית, קשה להבין... אנשים מתנגדים לזאת ומה שיתבטאו יותר בגלוי, לדוגמה, יותר אנשים ינהגו כמוהם עד שבסין יקרה מה שהתרחש במדינות קומוניסטיות אחרות, כשכל כך הרבה אנשים קמים ומתנגדים לזאת--- עד שבסופו של דבר משטר כזה יתפורר ויעלם".

מר ג'ררד באטן ציין לאחר זאת בראיון "אני מבין היטב את מה שמתרגלי פאלון גונג עושים בגלל שאתה מאמין ב'אמת-חמלה-סובלנות'. זה לחלוטין ההיפך מהשקרים, ומהברוטאליות ואי היכולת לסבול אנשים אחרים שזו דרכה של המק"ס. המק"ס אינה יכולה להתיר את הפצת האמת. הסכנה הגדולה ביותר היא זו שהמק"ס אינה יכולה להתיר לכל חלופה של אמונה, או כל אמונה שהיא, כך שזה בלתי נמנע שהמק"ס רוצה לשלוט ולרסן את כל האמונות ואת התנועות הרוחניות.

כשהוא נזכר שיצר קשר בפעם הראשונה עם פאלון גונג, מר באטן אמר "תמיד היה מובן לי מצבן של האומות הקומוניסטיות, כולל כמובן המצב של סין. בשנת 2004 נבחרתי להיות חבר בפרלמנט האירופי, יום אחד, מתרגל פאלון גונג יצר אתי קשר והבהיר לי את המצב האמיתי של פאלון גונג. כמובן שגם קראתי את 'תשעת הדיונים אודות המפלגה הקומוניסטית'. שמעתי על דברים מסוימים המתרחשים בסין, אך עדויות של אנשים שהתבססו על התנסותם האישית אפשרה לי להבין מה שהתרחש במדינה. עכשיו אני יודע שלאנשים דרוש המון אומץ וגבורה כדי לדבר בגלוי במדינה כמו סין. אנחנו חיים במדינה חופשית, קל לשכוח את ערכו הרב של החופש שממנו אנחנו נהנים. ולכן אני חושב שעבורי לדבר בציבור עבור פאלון גונג, זה הדבר המועט ביותר שאני יכול לעשות".

בהתייחס לרדיפה המתנהלת כבר במשך עשר שנים, ובקשר לנושא שרק על ידי התפוררות המק"ס אפשר לסיים את הרדיפה, אמר מר באטן "אני מאמין שזה מה שיקרה בסופו של דבר, כל המשטרים האוטוקרטיים (שלטון יחיד, המת') ייכחדו בגלל שקיום רודנות אינה אפשרית לקיום במשך זמן ארוך. המק"ס הייתה מאד ברוטאלית, השתהות בהתרת קיומה בצורה יציבה, מחמיר את המצב עוד יותר. היות ואנשים אינם מאמינים בה עוד, יותר ויותר אנשים פורשים מהמפלגה הקומוניסטית. אפילו הקומוניסטים אינם מאמינים עוד בקומוניזם. שיהיה ברור לכולנו דבר אחד: הקומוניסטים מעוניינים רק בשימור סמכותם הפוליטית (הישרדותם בשלטון, המת'). בהיסטוריה הסינית היו הרבה רודנים ששלטו, אבל אחרי ששושלת קיסרית ששלטה סיימה את שלטונה התחילה שושלת קיסרית חדשה. הגיע זמנה של שיטת שלטון היחיד של המק"ס שתיפול ותיכחד.