(Minghui.org)

ב-24 ביולי 2009 מר ג'ין קוי-האו, המנהל האדמיניסטרטיבי של הארגון "Christian Social Responsibility ", ערך מסיבת עיתונאים מול "הועדה הלאומית לזכויות אדם" בקוריאה. הוא גינה את הממשלה הקוריאנית על שהחזירה בכוח מתרגל פאלון גונג למולדתו (סין). הוא דרש מהממשלה הקוריאנית להתייחס למתרגלי פאלון גונג באדיבות.

הכומר ג'ין קוי-האו מוסר הצהרה לידי "הועדה הלאומית לזכויות אדם" בקוריאה

מר ג'ין, שייצג מספר קבוצות אזרחיות נוצריות, אמר במסיבת העיתונאים כי על פי החוק בקוריאה, המחוז יכול לפרסם אשרות כניסה זמניות לאלה שלא קיבלו מעמד של פליט על בסיס שיקולים אנושיים.

מר ג'ין הזכיר כי ב-1 ביולי הממשלה הקוריאנית גירשה את מר וו, מתרגל פאלון גונג, ומאז נעלמו עקבותיו. ג'ין ציין כי גירושו של מו וו מנוגד לחוקים הבינלאומיים ולחוק הקוריאני והוא גינה את הפעולה הבלתי אנושית של הממשלה. הוא הוסיף כי הממשלה צריכה לקחת אחראיות ולמנוע מקרים כאלה בעתיד וקרא לממשלה להגן על מתרגלי פאלון גונג. הוא הציע לשלוח אותם למדינה שלישית או להעניק להם אשרות כניסה זמניות.

מר ג'ין אמר בראיון שחשוב מאוד לאתר את מר וו מאחר וחייו עלולים להיות בסכנה. הוא ביקש ממשרד המשפטים לאתר אותו בעזרת משרד החוץ ולהבטיח את בטחונו.

לאחר מסיבת העיתונאים מסר מר ג'ין הצהרה ל"ועדה הלאומית לזכויות אדם" של קוריאה. "אני כאן היום כדי לספר לוועדה על השגיאה החמורה של ממשלת קוריאה. למרות שמר וו הוא ממוצא סיני, הפרה זו של זכויות אדם קרתה בקוריאה. אני קורא לוועדה לנהל חקירות נוספות ולחשוף את ממצאיה" אמר.

מר ג'ין הדגיש כי קבוצות נוצריות בקוריאה ימשיכו למחות ולעתור למען ביטחונם של מתרגלי הפאלון גונג.