(Minghui.org)

לו ג'ן, בן 33, בוגר מכללה מפרובינציית שאן-דונג, נעצר במרץ 2004 בשל היותו מתרגל פאלון גונג. הוא סבל עינויים קשים ושטיפת מוח אינטנסיבית.

מאחר ולא עמד בבדיקה הרפואית, מחנה העבודה בכפיה סירב לקבלו. בדצמבר 2004 הוא נידון באופן בלתי חוקי ל-11 שנות מאסר ונשלח לכלא בפרובינציית שאן-דונג.

לאחרונה, מספר סניפים של "משרד 610" (המכונה "הגסטאפו הסיני") הפיץ שמועות כי ג'ן סובל מבעיות נפשיות, אך הם מעולם לא הודיעו על כך רשמית לבני משפחתו.

בין כתלי הכלא הכו אותו באכזריות כיוון שדבק באמונתו בפאלון גונג. ב-22 ביוני 2009 הודיעו לבני משפחתו כי הוא מת באופן פתאומי מבעיות לב בשעות המוקדמות של הבוקר.

גופתו של ג'ן שמורה בבית החולים האוניברסיטאי הפרובינציאלי. על גופתו ניתן לראות בבירור חבורות על הצוואר ועל הירכיים.

אנו קוראים לארגונים בין-לאומיים לזכויות אדם לחקור את הסיבה האמיתית למותו של ג'ן ולהביא על עונשם את האחראים למותו.