(Minghui.org)

מר וו, מתרגל פאלון גונג מקוריאה, גורש מסין ב-1 ביולי 2009 בעקבות לחץ שהפעילה המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס). העתירה שהגיש לקבלת מקלט מדיני נדחתה מאותה סיבה.

ב-2 ביולי אגודת הפאלון דאפא הקוריאנית קיימה מסיבת עיתונאים מול בנייני הממשל בסאול כדי למחות על החלטת משרד המשפטים לגרש את מר וו. אגודת הדאפא גם קראה למשרד המשפטים לתקן את החלטתה השגויה ולא לפעול כמו המק"ס שמתעלמת מזכויות אדם. נציג האגודה מסר למשרד המשפטים מכתב מחאה.

אגודת הפאלון דאפא הקוריאנית קיימה מסיבת עיתונאים מול בנייני הממשלה בסאול כדי למחות על החלטת משרד המשפטים לגרש מתרגל פאלון גונג

 

לא ייתכן שקוריאה תגרש מתרגל פאלון גונג שיש לו מעמד של פליט, העומד בפני סכנת חיים בסין. יש לראות את משרד המשפטים אחראי לכך" אמר אחד המתרגלים באירוע. "הממשלה הקוריאנית מתנגדת לגירושם של פליטים מצפון קוריאה על ידי המק"ס, אך היא עצמה גירשה לסין פליט שהוא מתרגל פאלון גונג".

המפלגה הקומוניסטית הסינית מרחיבה את הרדיפה נגד הפאלון גונג אל קוריאה

חברו של מר וו סיפר כי הוא הגיע לקוריאה כדי לקבל הכשרה בתחום התעשייה ובהמשך התוודע לאמת על הפאלון גונג. מר וו החל לתרגל פאלון גונג על פי העיקרון של אמת-חמלה וסובלנות למרות שידע על הרדיפה הבלתי אנושית שמנהלת המפלגה הקומוניסטית נגד הפאלון גונג.

חברו של מר וו הוסיף כי הוא אינו יכול לחזור לבתו בגלל הרדיפה שמנהלת המק"ס נגד הפאלון גונג. הוא ביקש מקלט מדיני בקוריאה אך למרבה הצער בקשתו נדחתה בגלל לחץ שהפעילה המק"ס. קוריאה גירשה אותו בחשאי ב-1 ביולי. לאחרונה לי  צ'אנג-צ'ון, חבר הפוליטביורו של הוועדה המתמדת של המק"ס, ביקר בקוריאה. עיתונאי, שביקש להישאר בעילום שם, מסר כי לי ביקש  מקוריאה לגרש מיידית מתרגלי פאלון גונג הנמצאים בקוריאה. משרד המשפטים בקוריאה החל בהליכים לדחות עתירות של מתרגלי פאלון גונג לקבלת מקלט מדיני מיד לאחר שלי עזב את המדינה. זאת למרות שבית המשפט העליון בקוריאה מודע לרדיפה נגד הפאלון גוגנ בסין. משרד המשפטים הוסיף כי יגרש פליטים שבית המשפט העליון דחה את עתירתם.

צל המפלגה הקומוניסטית הסינית משפיע על משרד המשפטים הקוריאני

מר ג'או, מתרגל פאלון גונג, שביקש מקלט מדיני בקוריאה אמר בראיון כי "משרד המשפטים הקוריאני גירש את מר וו בחשאי. זה היה כל כך פתאומי ובלתי ייאמן. אני ביקשתי מקלט מדיני כמתרגל פאלון גונג. אני יודע היטב עם מה מתרגלי פאלון גונג מתמודדים לאחר שמגרשים אותם חזרה לסין. אני חושב שלכל מי שמכיר את טבעה של המק"ס אין ספק באשר להשלכות". הוא המשיך והדגיש כי משרד המשפטי הקוריאני לא החליט על כך על דעת עצמו אלא שמאחורי החלטה זו עומד צילה של המק"ס. "לדוגמא נציג המק"ס לי ביקר בקוריאה שבוע לפני שבית המשפט העליון דחה את עתירותיהם של 32 מתרגלי פאלון גונג" אמר. "לאחר שעזב, המשרד דחה את העתירות לקבלת מקלט מדיני בזו אחר זו...".

הוא הוסיף וסיפר כי מספר ימים לפני שמשרד המשפטים דחה את עתירותיהם של מתרגלי הפאלון גונג, סינים רבים הגיעו אל הביתן של "השירות לפרישה מהמק"ס". "הם איימו עלינו ש'הממשלה הקוריאנית תפסוק בקרוב נגדכם. ואתם תגורשו לסין'. איך הם ידעו על כך?...".

נציג אגודת הפאלון דאפא ציין במסיבת העיתונאים כי 11 חברי פרלמנט ו-127 חברים ברשויות המחוקקות המקומיות חתמו על עצומה המתנגדת לגירושם של פליטים שהם מתרגלי פאלון גונג. נשתמש בכל הזדמנות כדי להסביר לכל אזרח קוריאני את האמת וכדי למנוע מהמק"ס להרחיב את הרדיפה