(Minghui.org)

מתוך כניעה ללחץ המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס), ממשלת דרום קוריאה גירשה בחודש יולי שלושה מתרגלי פאלון גונג בשני מקרים. המתרגלים ביקשו מקלט מדיני. כעת יותר משני מתרגלים יעמדו אולי בפני טיפול דומה. תקריות הגירוש  מפתיעות את הקהילה הבין-לאומית. מתרגלים רבים ממדינות אחרות יוצרים קשר עם שגרירויות קוריאניות ומביעים את דאגתם הדחופה. אנשים רבים פונים לממשלת דרום קוריאה בבקשה להגן על הקורבנות ולא להיכנע ללחץ של המק"ס.

דאגה מצד מתרגלים ממלזיה

ב-11 באוגוסט 2009 בשעה 10:00 בבוקר, מתרגלים ממלזיה מסרו מכתב עצומה הקורא בדחיפות לממשלת דרום קוריאה לעצור מיידית את גירוש מתרגלי הפאלון גונג ולבחון מחדש את מדיניותם לגבי מקלט מדיני. השגריר הקוריאני סטיבן קים נפגש עם מתרגלים וקיבל את מכתב העצומה שלהם.


מתרגלים במלזיה קוראים לדרום קוריאה לא להיכנע לממשל המק"ס

המתרגל וו וון-צ'יאנג מסר את המכתב למר קים והסביר את מטרתו. מר וו הזכיר לבכיר הממשלה הקוריאנית שהמק"ס רודפת את הפאלון גונג מאז שנת 1999. הקהילה הבין-לאומית מגנה את זוועות המק"ס, אבל דרום קוריאה נכנעת לממשל המק"ס ומגרשת מתרגלי פאלון גונג סיניים בקוריאה.

בזמן האירוע מתרגלים החזיקו בכרזות בהן כתוב: "עצרו את הגירוש של מתרגלי פאלון גונג", "המק"ס מענה את מתרגלי פאלון גונג באמצעים שונים". ו-"פאלון דאפא הוא טוב".

מתרגלים ביפן מוסרים מכתב עצומה לקונסול הקוריאני הכללי בנאגוייה

ב-12 באוגוסט 2009 אחר הצהריים הגיעו מתרגלי פאלון גונג ביפן לקונסוליה הקוריאנית וביקרו את הקונסול הכללי מר לי. הם מסרו לו מכתב עצומה הקורא לממשלת דרום קוריאה לעצור את גירוש מתרגלי פאלון גונג לסין, מאחר ומתרחשת שם רדיפה אכזרית.

המתרגלים הסבירו לקונסול הכללי למה נחשף הפאלון גונג ברדיפה האכזרית של הפאלון גונג על-ידי המק"ס בסין. הם הביעו את דאגתם לגבי התקרית והדגישו שהמתרגלים עלולים לאבד את חייהם בסין. נוסף לכך, דרום קריאה חתמה על ההצהרה  האוניברסאלית של זכויות אדם. מתוך דאגות הומניטאריות, אסור לממשלת דרום קוריאה לגרש לסין מתרגלי פאלון גונג המבקשים מקלט מדיני.

מר לי הביע את הבנתו לרגשותיהם של המתרגלים. המתרגלים ביקשו ממנו להעביר את תקוותיהם וקולם לממשלת דרום קוריאה.

פוליטיקאים מהונג קונג מגנים את גירוש מתרגלי פאלון גונג על-ידי הממשלה הקוריאנית


סזטו וואה, נשיא ברית הונג קונג לתמיכה בתנועות דמוקרטיות פטריוטיות בסין

מק סזטו ואה, נשיא ברית הונג קונג לתמיכה בתנועות דמוקרטיות פטריוטיות בסין, גינה את ממשלת דרום קוריאה על כניעתה למק"ס בגלל אינטרסים כלכליים ועל סיועה לרדיפת הפאלון גונג על-ידי המק"ס. הוא אמר: "אתם יודעים שאנשים אלה יעמדו בפני התעללות אומללה ברגע שיגורשו לסין. בעשותה זאת מדינה כמו קוריאה מצדדת ברודן. אני מקווה שכל העמים במיוחד העם הקוריאני יתנו תשומת לב לבעיה. אם הם יאפשרו לממשלה שלהם להתנהל בדרך זו גם הם יינזקו בעתיד". הוא הוסיף וציין:  "מדינות כאלה נכנעות ללחץ פוליטי בגלל אינטרס כלכלי. מנקודת זו והלאה, הן כבר לא מדינות דמוקרטיות אמיתיות ולא תיתנה הגנה לעם שלהן עצמם".


אלברט הו צ'ון-יאן, חבר המועצה המשפטית של הונג קונג

מר אלברט הו צ'ון-יאן, חבר המועצה המשפטית של הונג קונג אמר: "כל אחד יודע שמתרגלי פאלון גונג נרדפים בסין אם יגורשו לסין הם יעמדו בפני התעללות בלתי אנושית. זה בדיוק כמו להשליך כבשה לאריות. "כל מדינה תרבותית כלשהי צריכה ללכת בעקבות אמנת האו"ם המתייחסת למעמד הפליטים ולאפשר לאנשים אלה לקבל מקלט מדיני, או לפחות הגנה זמנית. צריך לספק להם מקום בטוח לשהות או לגור. כמדינה דמוקרטית, דרום קוריאה מאכזבת בתקרית זאת. אני קורא לכל המדינות המפותחות כלכלית לא לשים את זכויות האדם אחרי הכלכלה. זוהי פעולה נגד הציוויליזציה".


לי צ'יוק-יאן, חבר המועצה המשפטית של הונג קונג והמזכיר הכללי של קונפדרציית איגודי המסחר בהונג קונג

מר לי צ'יונק-יאן אמר: "דרום קוריאה היא מדינה דמוקרטית. ישנם ארגוני זכויות אדם ותנועות רבות במדינה. הממשלה הקוריאנית מתעללת באזרחים סיניים עם גירושם חזרה לסין. פעולה כזאת אינה פעולה שמדינה דמוקרטית יכולה לאפשר לעצמה לנהל. ישנן אמנות זכויות אדם בעולם. אסור לאלץ אף אדם לחזור לארץ מולדתו בגלל רדיפה אפשרית, מאסר או התעללות בלתי אנושית כלשהי. לכל מדינה יש אחריות להגן עליהם.

"אנחנו קוראים לממשלת דרום קוריאה לכבד את האמנות הבין-לאומיות, ולארגוני זכויות אדם בדרום קוריאה להרים קולם למען אזרחים סיניים בקוריאה העומדים בפני רדיפה אפשרית בסין.