(Minghui.org)

תערוכת האמנות הבין לאומית "אמת-חמלה-סובלנות" התקיימה מה-13 באוגוסט ועד ה-16 בו, בסאיטמה, יפן. זו הייתה הפעם ה-17 בה הוצגה התערוכה ביפן. התערוכה התקיימה בחפיפה עם פסטיבל אובון המסורתי ביפן ואנשים רבים ביקרו  באזור. בכירי ממשל מקומיים רבים הגיעו לראות את הציורים.


מאסאטו סוזוקי, חבר מועצת משטרת סאיטמה ליד הציור "שבועה"

מסאטו סוזוקי חבר מועצת משטרת סאיטמה בא לראות את הציורים ביומה השני של התערוכה. הוא הצטלם ליד התמונה "שבועה". הוא אמר ששמע על טבעה האכזרי של המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס), אבל לא הבין שהמק"ס כל כך אכזרית. אחרי שבחן את הציורים מר סוזוקי הבין יותר טוב את טבעה הרע של המק"ס. הוא עודד את צוות התערוכה להמשיך במאמציהם הטובים.

ביום הראשון לפתיחה, נכנס אדם סיני לתערוכה. אחרי שהסתכל על הציורים הוא סיפר שראה אותם בתערוכות קודמות, אבל אחרי שנודע לו שתוצגנה יצירות אמנות חדשות, הוא הגיע שוב לראות את התערוכה. הוא גם עזר לצוות התערוכה להקים את זירת האירוע. הוא אמר שהוא ידע על אכזריותה של המק"ס, אבל בסין רוב האזרחים מעדיפים לשמור על שקט וקבלת מרות לנוכח שוטרים חמושים ברובים. האיש הזה העריץ את האומץ הבלתי מתפשר של מתרגלי הפאלון גונג בעמדם מולהרדיפה.

אחרי הסתכלות בציורים החושפים את עינויי מתרגלי הפאלון גונג על-ידי המק"ס, המתארים מכות אכזריות, תליית מתרגלים, הזרקת סמים מזיקים וקצירת איברים ממתרגלים חיים, מבקרים יפנים רבים גינו את פשעי המק"ס כלפי הפאלון גונג.

כשנודע למבקר יפני הלבוש בבגדים באופנת טאנג, שכל חברי צוות התערוכה הם מתנדבים, הגיע למחרת עם משקאות קלים וחטיפים עבורם. לאחר שצפו בציורים, אמרו מספר אנשים דתיים שפשעי המק"ס הם בלתי נסלחים ושבני אדם וגם אלוהים זועמים כשהם עדים לרדיפה.