(Minghui.org)

בין ה-6 בספטמבר ל-4 באוקטובר 2005 נעצרו שלא כחוק שישה מתרגלים ב"סנטוריום הפטרוכימי" הממוקם בוון- צ'יואן שבעיר שיאן-נינג שבפרובינציית הוּביי. המתרגלים כללו, מתרגלת אחת מהעיר צ'יבי, מתרגלת ממחוז צ'יואנאן, המתרגלים שאו צ'ינגמינג ושוי צ'אנגהונג מאזור הפיתוח וון- צ'יואן, ושתי מתרגלות נוספות: פאנג ליורונג וג'נג שין-גהואה, שגם היו מאזור הפיתוח וון- צ'יואן.

הכספים שסופקו כדי להוציא לפועל את הרדיפה של ששת המתרגלים היו מעל 300,000 יואן וזאת בתקופה של חודש אחד. לבריונים שנשכרו שולמו בונוסים ורווחים שונים והזמינו אותם לחגיגות ולטיולים עד אשר כל הכסף (יותר מ- 300,000 יואן מהמחלקה הפיננסית העירונית) נגמר. כספים האלה הגיעו ישירות מהמחלקה הפיננסית העירונית.

הטקטיקות שהשתמשו בהם לרדוף את ששת המתרגלים ולשטוף את מוחם:

1. הבריונים השכירים נשלחו להתאמן במרכז לשטיפות המוח המחוזי.בשיטות שלמדו שם הם השתמשו לשטוף את מוחם של המתרגלים שנעצרו שלא כחוק והוחזקו בסנטוריום שבשיאן-נינג.

2. הרשויות שילמו לסנטוריום כדי שיתאפשר להם שימוש חופשי להחזיק מתרגלים בהסגר בכל אופן שיבחרו במתקני הסנטוריום.

3. כל מתרגל הושם בהסגר. שלושה אנשים הושמו בכל חדר – מתרגל אחד ושניים מהבריונים השכירים שהיו המחליטים הבלעדיים על הארוחות, השימוש בחדר השירותים, וסידורי השינה, בדיוק כמו בחטיפת אנשים מאורגנת. נאסר על מתרגלים לעזוב אם לא ויתרו על אמונתם.

4. "חומרי הלימוד" היו חומרי תעמולה נגד הפאלון גונג. מתרגלים הוכרחו להישאר ערים עד שעות מאוחרות.

5. "שיעורי הבית" - להעתיק חומרים המגנים את הפאלון גונג.

6. ניסו שיטה חדשה של "לשבור את הפא עם דרך אחרת" - הם שידרו וידאו של סיפורים על הבודהיזם כדי שהמתרגלים יסכימו "להמיר" את אמונתם. למעשה בודהיזם לא לומדים מוידיאו ובטח לא מעבריינים שנשכרו לשבור את רוחך. אמונה זה עניין של הלב. אבל, כאמור, מטרתם הייתה רק לגרום למתרגלים לוותר על טיפוח ותרגול של פאלון גונג.

7. מתרגלים הוכרחו לשיר שירים הקשורים למפלגה הקומוניסטית ומפארים אותה, ולרקוד עם מעניהם.

8. מתרגלים הוכרחו לחתום על טפסי הצהרות של התנערות מהפאלון גונג והבטחה שלא יעסקו בכך יותר ובנוסף על טפסי הצהרות של חרטה, וגם לכתוב חומרים שמתקיפים את הפאלון גונג.

9. הרודפים הכריחו מתרגלים לקרוא סדרה של ספרים שמתקיפים את הפאלון גונג.

10. התקיים כינוס והוכרז על השחרור של המתרגלים, אך במציאות, חלק מהמתרגלים נידונו לכלא, חלק נשלחו למחנות עבודה בכפייה, חלק הוכרחו לשלם קנס, חלק עדיין הושארו במעצר, ואחרים נלקחו לביתם ע"י משפחותיהם והושמו תחת מעצרי בית.

יותר מ- 50 אנשים היו מעורבים ברדיפה הזאת. הם היו ממחלקות העבודה הבאות: סגן מנהל בלשכת דיני הרשויות המקומיות – שהיה האחראי הראשי של מרכז שטיפות המוח, בית המשפט, משרד התובע הכללי, מחנות העבודה בכפייה, מנהל משמרות הביטחון הלאומי של משרד הביטחון הציבורי, ווּ ליאן-שנג יחד עם המשרד העירוני לשימור המים, מוסד שיאן-נינג, בית החולים המרכזי של העיר, רואן מינג-גווי- מנהל "משרד 610" העירוני, שוי מנג-ליאנג ראש המשרד, ראש מחלקה יאו שיונג, איחוד הנשים העירוני, משרד הביטחון הציבורי, מחלקת הביטחון הציבורי של וון- צ'יואן, משרדי ביטחון שונים שבעיר וון- צ'יואן, גבר ואישה מ"משרד 610" מהפרובינציה, ומתרגל אחד מקומי מ-וון- צ'יואן שרק השתחרר ממרכז שטיפת המוח המחוזי ושיתף פעולה עם הרשויות נגד עמיתיו עקב זאת. שתיים או שלוש מכוניות מ"משרד 610" המחוזי הסיעו את האנשים הנ"ל לסנטוריום לשטיפת מוח.