(Minghui.org)

באחד בינואר 2010 ג'אנג קאי-צ'ן, מנהל ענף התקשורת של מחלקת התעמולה במפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) בוועדת המפלגה בשן-יאנג, קיים מסיבת עיתונאים בפלשינג, ניו יורק ופרש מהמפלגה בפומבי.

ג'אנג קאי-צ'ן (משמאל), מנהל ענף התקשורת של מחלקת התעמולה בוועדת המפלגה בשן-יאנג, מקבל תעודה המציינת את פרישתו מהמפלגה הקומוניסטית הסינית

הפצת שקרים קודמת לרדיפת הפאלון גונג

כבכיר במפלגה ג'אנג קאי-צ'ן מכיר היטב את שיטות המפלגה הקומוניסטית הסינית ברדיפת הפאלון גונג. מר ג'אנג הצהיר, "משטר המק"ס תלוי בשני אמצעים: שקרים ואלימות. לכן המפלגה מקדישה תשומת לב מיוחדת לתעמולה. בזמן שג'יאנג זמין רצה לרדוף את הפאלון גונג, כל המדיה ובתוכה גם גופי מדיה מחוץ לסין שפעלו בחסותה, החלו מיד במסע תעמולה בקנה מידה רחב. במפלגה הקומוניסטית הסינית השתמשה בתעמולה כדי להשמיץ ולהפליל את הפאלון גונג, על-אף שאין לו כל קשר עם דבר רע כלשהו. המטרה הייתה להסית לשנאה כלפי הפאלון גונג".

ג'אנג קאי-צ'ן אמר שבתחילה הוא היה מבולבל מהתעמולה והיו לו רגשות רעים כלפי הפאלון גונג. "הדבר שזעזע אותו היה העובדה שהמק”ס ביימה את תקרית ההצתה העצמית בכיכר טיאנאנמן. ביקרתי בכיכר טיאנאנמן כל שנה ולא ראיתי שוטרים כלשהם מסיירים בסביבה כשהם נושאים מטפי כיבוי אש. בין רגליה של וואנג ג'ין-דונג, הקורבן בתקרית, היה בקבוק פלסטיק שלא ניזוק כלל לאחר ההצתה. הנערה הצעירה בתקרית יכלה לדבר אפילו לאחר שבוצע בה חיתוך-קנה (חיתוך שכביכול הרופאים נאלצו לבצע בה בגלל ש"הציתה עצמה" - למעשה הטיעון ש נועד למנוע מעיתונאים זרים לראיינה). כל הדברים האלה רומזים שהתקרית כולה הייתה תכנון של המק"ס להפליל את הפאלון גונג".

המילים "רדיפה" ו-"עינויים" אינן מתארות את חומרת הרדיפה

מר ג'אנג אמר, "רדיפה ועינויים הן מילים חלשות מדי לתאר את מידת החומרה של הרדיפה על-ידי המפלגה הקומוניסטית הסינית. היא רוצה להשמיד את הפאלון גונג. היא מכה, מתעללת ומענה מתרגלי פאלון גונג באופן פיזי, כדי לאלץ מתרגלים לא רק לוותר על אמונתם, אלא לגרום להם להיכנע ולהתמוטט נפשית".

מר ג'אנג מאמין שהמק"ס מרושעת יותר מהנאצים. "הנאצים הוציאו לפועל רצח עם של יהודים בגלוי, אבל הניסיונות של המק"ס להשמיד את הפאלון גונג נעשים בסתר. לאחר הפצה ראשונית רחבת היקף של תעמולה המשמיצה את הפאלון גונג, נראה שהמק"ס אינה מזכירה כיום את הפאלון גונג. אבל הרדיפה חמורה היום יותר מאי פעם בעבר. כפי שג'יאנג זמין אמר, 'מתרגלי פאלון גונג שמוכים למוות נחשבים כמקרים של התאבדות'". מר ג'אנג המשיך ואמר, "אולם המק"ס נכשלה לחלוטין. הפאלון גונג התפשט ליותר מ-100 מדינות. חומרי מידע על הפאלון גונג מחולקים בסין בכל מקום וגם בפרוזדורים ובכניסות הראשיות של בתים. לא ניתן להביס את הפאלון גונג".

מר ג'אנג אמר, "מתרגלי פאלון גונג מתרגלים את השיטה רק למען בריאות טובה יותר, אבל המק"ס רודפת אותם באכזריות. כל מי שמעלים עין מאכזריות כזאת המוסריות שלו פשוט ירודה מאד. כיצד לראות את הפאלון גונג זהו עניין של מוסריות. הפושעים יובאו למשפט".