(Minghui.org)

לשנה הסינית החדשה, מאחלים מתרגלי פאלון דאפא הצעירים מדא-צ'נג למורה הנכבד שנה טובה ומאושרת (ללחוץ על הקישור)

לשנה הסינית החדשה, מאחלים מתרגלי פאלון דאפא מצ'ינג-דאו למורה הנכבד שנה טובה ומאושרת (ללחוץ על הקישור)

לשנה הסינית החדשה, מאחלים מתרגלי פאלון דאפא מצ'או-יאנג, פרובינציית ליאו-נינג למורה הנכבד שנה טובה ומאושרת (ללחוץ על הקישור)

לשנה הסינית החדשה, מאחלים מתרגלי פאלון דאפא מאן-שאן ומבייג'ניג למורה הנכבד שנה טובה ומאושרת (ללחוץ על הקישור)

לשנה הסינית החדשה, מאחלים מתרגלי פאלון דאפא מפרויקט העיתונות האלקטרונית למורה הנכבד שנה טובה ומאושרת (ללחוץ על הקישור)

לשנה הסינית החדשה, מאחלים מתרגלי פאלון דאפא ממחוז יוֹאוּ, פרובינציית הוּ-נאן למורה הנכבד שנה טובה ומאושרת (ללחוץ על הקישור)

לשנה הסינית החדשה, מאחלים מתרגלי פאלון דאפא מדא-צ'ינג למורה הנכבד שנה טובה ומאושרת (ללחוץ על הקישור)

לשנה הסינית החדשה, מאחלים מתרגלי פאלון דאפא מדאן-דונג, פרובינציית ליאו-נינג למורה הנכבד שנה טובה ומאושרת (ללחוץ על הקישור)

לשנה הסינית החדשה, מאחלים מתרגלי פאלון דאפא מהאוניברסיטה הרגילה בבייג'ינג למורה הנכבד שנה טובה ומאושרת (ללחוץ על הקישור)