(Minghui.org)

ברומן הסיני פנג-שן יאן-יי, לאחר שנודע למלך וון על מיומנותו של ג 'יאנג זי-יא בטכניקות יי, הוא הלך לנהר ווי-שווי להזמין את ג'יאנג זי-יא כדי שיסייע לו בניהול המדינה. ג'יאנג זי-יא שאל את המלך וון, "האם אתה באמת ובתמים מזמין אותי?" והמלך וון ענה, "כמובן, אני כנה."

וג'יאנג זי-ווא ענה, "בסדר, אכנס לכרכרה שלך, ואתה יכול למשוך אותי (ואת הכרכרה,המת') לעיר הבירה. מה אתה חושב על זה?"

המלך וון הסכים ומשך את מר ג'יאנג לעיר הבירה.

בדרך, אמר המלך וון פעמיים, כי הוא כבר לא יכול למשוך את הכרכרה. ג'יאנג זי-יא עודד אותו להחזיק מעמד בשתי הפעמים. המלך וון עצר בפעם השלישית ואמר שהוא באמת לא יכול להמשיך יותר. ג'יאנג זי-יא ירד מהכרכרה. בעודו חולק כבוד למלך וון, אמר ג'יאנג זי-יא, "אנא סלח לי על העלבון! עם זאת, [בגלל חוסר האנוכיות שלך, בעזרתך] אני אעניק לך הון עתק: מכיוון שמשכת אותי 808 צעדים [בלי לצפות לדבר בתמורה], שושלת ג'ואו תשלוט 808 שנים".

כששמע זאת, מיהר המלך וון לקום ואמר, "בבקשה היכנס לכרכרה, אני אמשוך אותך עוד מאה צעדים! ג'יאנג  נד בראשו ואמר," זה לא יפעל כשהאמת תתבהר".

האתגר הגדול ביותר עבור האנשים בסין של היום הוא האם להאמין במפלגה הקומוניסטית הסינית (המק"ס), או בפאלון דאפא. פאלון דאפא, היא שיטת תרגול רוחני שלווה, שעקרונותיה העיקריים הם אמת-חמלה-סובלנות, מדוכאת באכזריות בסין, וההתמקדות העיקרית של מכונת התעמולה רבת העוצמה של המפלגה הקומוניסטית הסינית היא בפאלון דאפא. הבחירה היא אחת, בין טוב לרע; ובין חיים למוות. במילים פשוטות, רבים מאמינים כי עתידם יהיה מזהיר אם הוא או היא יפרשו מהמפלגה הקומוניסטית הסינית והארגונים המסונפים לה, ומכירים בזאת שאמת, חמלה, סובלנות טובים. . כמה פקידים משלטון המפלגה הקומוניסטית הסינית אמרו, "אנחנו יודעים שפאלון דאפא הוא טוב, בעוד שהמפלגה הקומוניסטית הסינית מושחתת ורעה. נפרוש מהמק"ס כאשר השמים יחסלו אותה. ואז גם נתרגל בפאלון דאפא." אבל האם תהיה להם  האפשרות לעשות זאת כשהאמת תתגלה?

לכן אני מפציר בכל היצורים החיים, בבקשה אל תסכנו את חייכם בגלל רווח קטנוני! זכרו, זה בדיוק כמו בסיפור של המלך וון וג'יאנג זי-יא המסופר לעיל, "זה לא יעבוד כשהאמת תתגלה".