(Minghui.org)

ה-4 ביוני 2010 - מתרגלי פאלון גונג הוזמנו לפורום זכויות אדם שהתקיים בפולין אחרי 21 שנה לנפילת הקומוניזם, כדי לדבר על רדיפת הפאלון גונג בסין. המתרגלים סיפרו לנוכחים גם על התנועה לעזיבת המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) בסין.

מר לי שיאנג-צ'ון סיפר על העינויים שעבר מידי המק"ס בגלל שהוא מתרגל פאלון גונג

גב יי רונג ממרכז השירות העולמי לעזיבת המק"ס דיברה על התנועה בסין

הנשיא הנבחר הראשון של פולין מר תדיאוס מזוויי סקי מאזין למתרגלים

מר לי שיאנג-צ'ון, הוא מתרגל שעבר עינויים במשך שלוש שנים במחנה עבודה בכפייה בסין. הוא דיבר מתוך ההתנסות האישית שלו כל ההתעללות החמורה והעינויים האכזריים של מתרגלי פאלון גונג. מאז השיקה המק"ס את קמפיין הרדיפה ב-1999, אומת מותם של 3,383 מתרגלים כתוצאה ישירה של הרדיפה.

גב' יי רונג סגן נשיא מרכז השירות העולמי לעזיבת המק"ס, סיפרה לצופים על ההתעוררות הרוחנית של העם הסיני. בסוף שנת 2004 השיק האפוק טיימס סדרת מאמרי מערכת בשם "תשעה דיונים אודות המפלגה הקומוניסטית הסינית".