(Minghui.org)

היו לי הרבה מחשבות בעקבות קריאתו של המאמר "ניפוץ התכנונים של המרכז לשטיפות מוח"

אני מטפח מבוגר שטפח במשך שנים רבות. בצעתי את "שלושת הדברים", אך לא בחריצות. מכיוון שלא יכולתי לראות עם העין השלישית שלי לא התייחסתי במיוחד לשליחת מחשבות נכונות כאל משהו חשוב וכמו כן לא יכולתי לחוש משהו מיוחד במינו. לא תמיד מילאתי את חובתי בשליחת המחשבות הנכונות ארבע פעמים ביום, ולא יכולתי להתרכז במהלך שליחת המחשבות. לכן התוצאות לא היו כל כך טובות.

לאחרונה התעוררו אצלי בעיות גופניות אחדות. רגלי הימנית כואבת מאוד, לפעמים זה כל כך הפריע לי עד כדי כך שלא הייתי מסוגל לצאת החוצה כדי להבהיר את האמת לאנשים. חשתי שזו הפרעה של הכוחות הישנים. חיפשתי פנימה כדי למצוא את ההחסרות שלי, והגברתי את לימוד הפא. אולם עדיין לא הערכתי את החשיבות של שליחת המחשבות הנכונות.

כשהמורה ראה שלא הוארתי לזאת, הפא שן של המורה ארגן שמטפחת עמיתה שלא הייתי איתה בקשר במשך שנה תגיע לביתי. לאחר ששמעה על מצבי הציעה שאגביר את התדירות ואת זמן אורכן של שליחת המחשבות הנכונות. בזמן שעשיתי זאת תיקנה את מצב תנוחת ידי ושלחה מחשבות נכונות יחד איתי.

יום אחד היא הגיעה לביתי בסביבות השעה 7 בבוקר. שלחנו מחשבות נכונות שתיים עשרה פעמים בין השעות 8 בבוקר ו 7 בערב, כל פעם במשך 20 דקות. בזמן שלא שלחנו מחשבות נכונות למדנו מהספר "ג'ואן פאלון" וסיימנו לקרוא חמישה פרקים. לאחר זאת שלחתי מחשבות נכונות לבדי ארבע פעמים. בעבר לא שלחתי מחשבות נכונות כל כך הרבה פעמים ביום אחד. אחרי אותו יום רגלי הפסיקה לכאוב. העין השלישית של המטפחת העמיתה הייתה פתוחה והיא יכלה לראות. היא אמרה שלפעמים כשלא הייתי מרוכז בעת שעשיתי את תנוחת הג'יאה-ין, ידיי (תנוחה בעת ביצוע תרגילי הפאלון גונג, המת') היו מופרדות ולפעמים ידי במצב המאונך הייתה מוטה הצידה. החומר השחור לא היה מסולק ונוסף על כך זה לחץ את ידיי ומנע את שליחת המחשבות הנכונות שלי. כשהמחשבות שלי נדדו היא ראתה את החומר השחור על עפעפיי. היא הציע שאפקח את עייני. ברגע שעשיתי זאת החומר השחור היה נעלם. בנוסף ראתה שבזמן ששלחתי מחשבות נכונות הפא-שן של המורה היה מבחין במצבי. (כמובן זה היה מה שהיא ראתה ברמה שלה. האמת יכולה להיות שונה ברמות שונות.)

המקרה הזה לימד אותי שיעור חשוב. המורה אמר פעם שאם כל המטפחים בעולם יכלו להתרכז ולשלוח מחשבות נכונות באותו הזמן למשך חמש דקות, הרוע היה מושמד לגמרי. אך אני לא עשיתי זאת כראוי. המורה אמר שאנחנו נמצאים בסופה של תקופה. העובדה שהסוף ממשיך להידחות היא בגלל שאיננו עומדים בדרישות. כתבתי את מחשבותיי על הנייר כדי שיעזרו לי להזכיר לעצמי להיות חרוץ וגם כדי להזכיר למטפחים עמיתים שיש להם בעיה דומה לנסות לשים לב כדי להבטיח את היעילות של שליחת המחשבות הנכונות.