(Minghui.org)

מתרגל הפאלון גונג יאנג סי-ג'או הגיש בקשה לחידוש דרכונו בקונסוליה הסינית במינכן, גרמניה ב-14 במארס 2011. נאמר לו שנדרש לכך אישור מסין. לפני שעזב את הקונסוליה הוא שם לב לדף הנחיה שהיה תלוי על הקיר המציין שחידוש דרכון לוקח לפחות 15 יום. מאחר שלא זכה לתגובה מהקונסוליה במשך קרוב לשלושה חודשים, חזר סי-ג'או לקונסוליה ב-6 ביוני בלוויית מתרגל אחר. אחת הפקידות בקונסוליה שוחחה עמו במשך עשר דקות. במהלך השיחה טענה אותה גברת שרדיפת הפאלון גונג הסתיימה ושלשובו של סי-ג'או לסין לא יהיו השלכות עוינות. אבל בהתחשב בכך שהרדיפה כביכול הסתיימה היא לא הייתה מסוגלת להסביר מדוע אי אפשר לחדש את דרכונו של סי-ג'או כפי שמחדשים למבקשים אחרים.

הגברת מהקונסוליה גם שאלה אותו לפרטים כמו כמה מתרגלי פאלון גונג חיים בעיר מגוריו של סי-ג'או, באיזה אירועים של פאלון גונג הוא השתתף ובמה עובדים הוריו וכך הלאה. סי-ג'או לא קיבל הפעם את דרכונו ולא נאמר לו כמה זמן יצטרך להמתין.

ב-4 ביולי קיבל סי-ג'או קריאה טלפונית מהקונסוליה ונאמר לו שרק אם יכתוב הצהרת ערבות שלא ישתתף בפעילויות של פאלון גונג הקונסוליה תנפיק לו דרכון חדש. הוא סירב לכך. ב-5 באוקטובר הוא התקשר לקונסוליה לברר לגבי הנפקת הדרכון שלו ושוחח עם הפקידה במשך שש דקות. הפקידה חזרה על מה שאמרה לו בטלפון והדגישה שהוא חייב לכתוב הצהרת ערבות לא להשתתף בפעילויות הפאלון גונג.

סי-ג'או אומר שהתקרית דווקא מראה שהמפלגה הקומוניסטית עדיין רודפת את מתרגלי הפאלון גונג בסין גם כשהם בארצות אחרות. נודע כי בכל הקונסוליות הסיניות בברלין, בון, פרנקפורט ומינכן לא נתן לחדש דרכונים, לרשום תינוקות שנולדו ולשנות שם משפחה למתרגלות שנישאו לגרמנים. בכל המקרים נדרשים מהמתרגלים למלא אחר התנאי של חתימה על הצהרת ערבות שלא ישתתפו בפעילויות של הפאלון גונג.

סי-ג'או הדגיש שכל עוד ימשיך המשטר של המפלגה הקומוניסטית בסין לרדוף את הפאלון גונג, הוא ימשיך להפגין. אין כל ערובה לזכויותיהם הבסיסיות של מתרגלי הפאלון גונג והמשטר בסין משתמש בדברים האלה כדי לאיים עליהם. מתרגלי פאלון גונג לא יכתבו הצהרות ערבות כנגד רצונם, וגם לא יפסיקו למחות על הרדיפה של המשטר נגדם.