(Minghui.org)

בתקופת טְיֵאן-שוּן של שושלת מינג, קוּאֵנְג יֶה, פקיד בכיר במועצת המלחמה, קיבל קידום כדי לסייע למושל של שָאן-שִי. הוא התקדם במהירות בדרגות בזכות המוניטין שלו כפקיד חרוץ מאוד.

יום אחד, הוא שלח לאביו בדואר בגד רקום מנוצות אדומות. זו הייתה מתנה ראוותנית במיוחד. אביו ראה את המתנה וחשד כי קואנג קנה את המתנה בכסף ממקור לא ישר, לכן הוא החזיר את המתנה וצירף אליה מכתב בו כתב לבנו: "לא עשית מספיק למען הזולת או למען החברה, אף על פי כן אתה שולח לי מתנה ראוותנית שכזו. אתה עלול להרוס את המוניטין שלי!". מאותו יום ואילך, קוּאָנְג יֶה עבד קשה כדי לבחון את פגמיו והפך להיות כל כך הגון עד כדי כך שאף אחד לא יכול היה לשחד או להשחית אותו.

ג'וּ צָ'אנְג, פקיד בכיר נוסף, נולד בשָה-הֶה (הנמצאת כיום בפרובינציית גאן-סוּ). בתקופת גְ'יָה-גִ'ינְג, צ'אנג היה אוכף חוק בגֶ'ה-גִ'יַאנג. לא היה לו אפילו משרת בביתו. הוא עשה את כל עבודות הבית בעצמו. בגדיו ומזונו היו פשוטים. לא היה לו שום דבר ראוותני. האנשים שחיו בתקופת כהונתו העריצו אותו על הרמה הגבוהה של הסטנדרטים המוסריים שלו.

יום אחד, אביו של ג'ו צ'אנג ביקר באזור כפקיד. אנשים הופתעו לגלות שאביו היה יותר אציל ממנו. בביתו של צ'אנג, מילותיו והתנהגותו של אביו המשיכו לחנך ולעורר בו השראה להיות הגון וקפדן בעבודתו ובמערכות היחסים שלו עם הזולת.

מהדוגמאות לעיל אפשר ללמוד כי בנוסף לחוכמה אותה ירשו, קואנג יה וג'ו צ'אנג היו הגונים ובעלי אופי מוסרי טוב ברמה יוצאת דופן בזכות החינוך הקפדני שקיבלו מהוריהם.