(Minghui.org)

ב-13 ביוני 2011 נעצרה גב' יאנג צווי-לינג בת ה-60 ממחוז יואן-באו-שאן במונגוליה התיכונה על-ידי ראש צוות הביטחון המקומי ושוטרי המחוז. גב' יאנג עצורה במרכז המעצרים ג'י-שאן בקֶלא-צ'ין-צ'י. בדיווחים האחרונים נמסר שנגזר עליה עונש מאסר.

בגלל אמונתה בפאלון גונג ובעקרונות של אמת-חמלה-סובלנות, מפקד המשטרה נהג לעצור אותה אחת לשנתיים. עד כה נעצרה גב' יאנג שבע פעמים. היא הייתה עצורה במחנה עבודה בכפייה במשך שנתיים. גם הסיבה למעצרה האחרון הוא אמונתה בפאלון גונג ושיחותיה עם אנשים על העקרונות: אמת-חמלה-סובלנות.

באמצע שנת 2010 בעודה נוסעת על אוטובוס לג'ן-שאן, הורדה ממנו על-ידי שוטרי משרד הביטחון המקומי. המשפט הראשון שאמרו לה היה: "שוב הגעת לכאן"? היו אלה אותם שני שוטרים שעצרו אותה לפני שנתיים למשך חודש ימים במרכז המעצרים ג'ין-שאן. אחרי מעצרה בספטמבר 2010 גב' יאנג פתחה בשביתת רעב. ביום השביעי לשביתה היא נכנסה לתרדמת עמוקה. השוטרים שפחדו לקחת אחריות על המקרה שחררו אותה לאחר שסחטו 3,000 יואן ממשפחתה.

מיד לאחר מכן המשיכו השוטרים האלה להטריד אותה, ובחורף 2010 גב' יאנג עזבה את ביתה בשל כך, ונותרה חסרת בית.

גב' יאנג נעצרה מספר פעמים. באחת הפעמים היא נעצרה כי רצו להכריח אותה לחשוף אתר ייצור של חומרי מידע המבהירים את האמת על רדיפת הפאלון גונג. היא הוכתה באכזריות על-ידי אחד השוטרים. גב' יאנג פתחה בשביתה במרכז המעצרים יואן-באו-שאן. ביום העשירי היא שוחררה לידי משפחתה. חודשיים לאחר מכן נלקחה ברמייה למחלקת המשטרה והייתה עצורה שם עד הצהריים. משם נלקחה למשרד הביטחון המקומי שם נמסרה לה לאחר עשר דקות בלבד הודעה שנגזרו עליה שנתיים במחנה עבודה בכפייה. גב' יאנג נשלחה למחנה העבודה בכפייה לנשים במונגוליה התיכונה כ-1,600 קילומטר מקֶלא-צ'ין-צ'י.

בקור הנורא ששרר באותו זמן גב' יאנג הגיעה ללא חפצים אישיים. היא אמרה לשוטר שהביא אותה: "אין לי כסף איתי ואין לי בגדים להחלפה. משפחתי אינה יודעת לאן הביאו אותי. מדוע לא הודעתם להם מראש"? השוטר ענה לה שמשפחתה תשלח לה דברים מאוחר יותר.

אני מקווה שאנשים עם חוש צדק יתנו את לבם למקרה של גב' יאנג צווי-לינג ויעצרו את הרדיפה נגד הפאלון גונג בסין.