השבוע חל ראש השנה הסיני, וכמו תלמידי דאפא מכל העולם, תלמידי דאפא מישראל שלחו למורה גלויות ברכה:

גלוית הברכה ששלחו המתרגלים הישראלים למורה הנערץ מר לי הונג-ג'יגלוית הברכה ששלחו המתרגלים הישראלים למורה הנערץ מר לי הונג-ג'י

לצפייה באינטרנט