(Minghui.org)

העיתון הגדול ביותר בטורקיה הנמצא בבעלות פרטית, Hurriyet, פרסם ב-27 ביוני 2011 במהדורה המקוונת שלו מאמר בשם: "אנשים מבקשים את חופש האמונה". המחבר, אוגוז דמיר, ראיין מספר מתרגלי פאלון גונג (פאלון דאפא) טורקיים לפני שכתב את המאמר.

העיתון הטורקי Hurriyet מדווח על הפאלון גונג

המאמר סיפר כיצד שיטת הפאלון דאפא התפשטה ליותר מ-100 מדינות בעולם כשמיליוני אנשים מתרגלים אותה. הכותב ציין שאנשים רבים בטורקיה משפרים את בריאותם ומטפחים את לבם ונפשם באמצעות תרגול פאלון גונג ושאנשים רבים בטורקיה מתרגלים פאלון גונג בכל סוף שבוע בפארקים בכמה ערים. הוא ציין שמקור הטיפוח-תרגול כזה הוא בסין העתיקה והוא מועיל לרווחה נפשית וגופנית של אנשים, אך מאז ה-20 ביולי 1999הוא נאסר ונרדף על-ידי המפלגה הקומוניסטית בסין (מק"ס). בין-לילה נשללה מהמתרגלים בסין הזכות לחופש האמונה.

הכתב ציין שבמשך השנים האחרונות מתרגלי פאלון גונג בטורקיה שומרים בקפדנות על העקרונות של אמת-חמלה-סובלנות וממשיכים לטפח ולשפר את עצמם. באותו זמן הם מספרים לעם הטורקי ולממשלה את העובדות על רדיפת הפאלון גונג בסין, חושפים את שקרי תעמולת המק"ס והשמצותיה וקוראים לסיום הרדיפה הבלתי אנושית של המק"ס נגד מתרגלי הפאלון גונג בסין.

כמו כן מדגיש המאמר, שכדי לסייע לאנשים נוספים בטורקיה להתעורר ליופי של הפאלון דאפא, הצליחו המתרגלים הטורקיים להתגבר על הפרעות ומכשולים ולהזמין בשנה שעברה את להקת Shen Yun Performing Arts המפורסמת בעולם להציג בהצלחה כמה מופעים בארצם.