(Minghui.org)

אחד מהורי התלמידים שלי נמנה על חברי המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס). אחרי שסיפרתי לו את העובדות לגבי הפאלון גונג (פאלון דאפא) והרדיפה, הוא לא רק הסכים עם דבריי, אלא שהוא, אשתו והבן שלו פרשו מהמפלגה ומהארגונים המסונפים לה (בסין הילדים מצטרפים כקולקטיב לארגוני הצעירים של המפלגה מגיל בית הספר – המער').

יום אחד האדם הזה ראה אותי ואמר לי "לפרוש מהמק"ס היה רעיון אדיר כזה! כל בוקר, כשאני קם, אני מותח את הזרועות ואומר בקול רם:  'פאלון דאפא הוא טוב, אמת-חמלה-סובלנות זה טוב'".

הוא ביקש חומר להבהרת העובדות על הפאלון גונג ועל הרדיפה בשביל המשפחה שלו ובשביל הבוס שלו. יותר מאוחר הוא סיפר לי שהבוס שלו הקרין בחדר הישיבות לכל העובדים בחברה את סרטוני הוידיאו של "תשעת הדיונים אודות המפלגה הקומוניסטית", ואת סרטוני מופע ה-Shen Yun. (יצוין שבסין דבר כזה יכול להפוך אותך לקורבן רדיפה של השלטונות בשל מדיניות עידוד ההלשנה – המער').