(Minghui.org)

(Clearwisdom.net) חברת הקונגרס הגברת תמי בולדווין מוויסקונסין לא יכלה להשתתף בעצרת ה- 14 ביולי בוושינגטון, אך שלחה את הודעת התמיכה הבאה.

הערות לעצרת לציון 12 שנים מאז המפלגה הקומוניסטית של סין פתחה במערכה לרדוף ולדכא את הפאלון גונג חברת הקונגרס תמי בולדווין 14 ביולי 2011

אנא קבלו את צערי כי אינני יכולה להצטרף אליכם כאן בבירת האומה שלנו לציון שתים עשרה שנים מאז המפלגה הקומוניסטית של סין פתחה בקמפיין כדי לרדוף ולדכא מתרגלי פאלון גונג.

כפי שכולכם יודעים, פאלון גונג היא שיטת-תרגול רוחנית סינית מסורתית אשר מורכבת מתורת מוסר לחיים היומיים, מדיטציה, ותרגילים ומבוססת על העקרונות של אמת, חמלה וסובלנות. על פי דו"ח 2008 השנתי של ועידת הקונגרס הביצועית לנושאי סין, עשרות מיליוני אזרחים סינים תרגלו פאלון גונג בשנות ה-90 ומספר חסידי התנועה הרוחנית בתוך סין מוערך במאות אלפים למרות הדיכוי המתמשך של הממשלה.

"מאז שנות ה-90, המפלגה הקומוניסטית הגדילה את המערכה שלה להשמדת הפאלון גונג - אסרה על ספרי הפאלון גונג, הגדירה את התרגול כפשע, ועסקה במעצרים המוניים של המתרגלים. מתרגלי הפאלון גונג ממשיכים להימצא בסיכון גבוה במיוחד לעינויים והתעללות במעצר ומהווים לפחות מחצית מ-250,000 האסירים על פי הרשומות במחנות ה"חינוך מחדש" באמצעות עבודות פרך.

"היום, אני מוסיפה את קולי לתמיכה באגודת הפאלון דאפא של ויסקונסין בקריאה להפסקת רדיפת הפאלון גונג בסין, ולשים באור את האזרחים הסינים אשר נוקטים בעמדה עקרונית ושוחרת-שלום בדחיית האלימות וחוסר השוויון של שלטון המפלגה הקומוניסטית."