(Minghui.org)

לאחרונה, הזדמן למתרגלים באזור שלנו לתרגל ביחד. בכוונה השארתי את עיני פקוחות כדי לראות את תנועות התרגילים שלנו ומצאתי שחלקן אינן מדויקות. לדוגמא, הדרך לשלמות הגדולה של חוק הבודהא של הפאלון , המורה דורש מאתנו כשאנחנו מבצעים את התרגיל הראשון "לשחרר את כל הגוף בבת אחת ", אבל מתרגלים רבים עושים את התרגיל הזה בצורה עדינה מדי. הם משחררים לאט לאט, ולא בבת אחת. לגבי תנועת "מסובבים את הפאלון בשתי ידיים," המורה דורש:

"...עם היד השמאלית בפנים לגברים והיד הימנית בפנים - לנשים. שמרו על מרחק של 3 - 2 ס"מ בין שתי הידיים ובין היד הפנימית והבטן התחתונה. סובבו את הפאלון לכיוון השעון ארבע פעמים כדי לסובב את האנרגיה שמחוץ לגוף בחזרה לתוך הגוף. כשמסובבים את הפאלון שמרו על תנועות שתי הידיים בתוך אזור הבטן התחתונה". (דרך השלמות הגדולה של חוק הבודהא של הפאלון)

הידיים בצד הפנימי ובצד החיצוני של כמה מתרגלים מצטלבות, כשכל יד לא מסובבת את הפאלון באותו הגובה, או ממשיכה מעבר לאזור של הבטן. חלק מהמתרגלים לא נוהגים על פי הוראות המורה לגבי התרגיל הרביעי:

"כשאי אפשר להרים את הידיים גבוה יותר, עשו אגרופים חלולים (הידיים לא מחזיקות אנרגיה) (ראה תמונה 7 - 4), אז משכו את הידיים לקדמת החזה כשהן עוברות את בתי השחי". (דרך השלמות הגדולה של חוק הבודהא של הפאלון)

במקום זאת, מתרגלים עושים אגרופים חלולים במהלך או לאחר שהן עברו את בית השחי.

כאשר מתרגלים עושים את התרגיל החמישי, לא תמיד שמים לב לתנוחה המסיימת. זה לא עומד בדרישה,

 "לוחצים את שתי כפות הידיים ויוצאים מהדינג". (הדרך השלמות הגדולה של חוק הבודהא של הפאלון)

הם פשוט משחררים את ידיהם בחופשיות. חלק מהמתרגלים עושים את התרגילים מהר מדי, ולא על פי ההוראות של המורה. עלינו לבצע את התרגילים על פי ההוראות.

המורה אומר:

"פאלון דאפא היא גם היא שיטה המטפחת  את הנפש ואת החיים. לכן צריך לתרגל תנועות. מהיבט אחד, התנועות משמשות לתגבור היכולות העל טבעיות – מה זאת אומרת "תגבור". זה לחזק את היכולות העל טבעיות שלך על ידי עצמת האנרגיה שלך שיהיו יותר ויותר חזקות".

"שיטה שלמה המטפחת את הטבע הנפשי ואת החיים גם יחד צריכה גם לטפח וגם לתרגל." ("ג'ואן פאלון" – הרצאה ראשונה)

המורה הסביר לנו את חשיבות התרגול בהרצאות הפא שלו. אם התנועות שלנו אינן מדויקות, לא נהיה מסוגלים לחזק ביעילות את המנגנונים שהמורה התקין לנו והם יתעוותו. זה לא רק שלא ישפיע על שינוי הגוף, אלא גם יפגע ביעילות היכולות העל טבעיות שלנו, עד לנקודה של אי יכולת להשפיע ישירות על השמדת האלמנטים הרעים שאורגנו על ידי הכוחות הישנים. כשתרגלתי את התרגיל השני בעבר, שמתי לב רק לדרישה של:

"הציר הוא ברוחב של שתי אצבעות מתחת לטבור, צריך להחזיק את המרפקים קדימה" (הדרך השלמות הגדולה של חוק הבודהא של הפאלון)

וידיי מושטות מעבר לשטח הגוף. כמה מתרגלים אמרו כי כשהם מסובבים את הפאלון הם חשים חום בבטנם, אבל אני מעולם לא חשתי כך. זה היה פשוט בגלל חוסר הזהירות שלי. כאשר תיקנתי את התנועה הרגשתי אנרגיה חמה זורמת בבטני. זו הייתה הרגשה נפלאה.

למרות שהתרגילים הם אמצעים משלימים להגעה לשלמות, עלינו לטפח לפי ההוראות של המורה. אני מציע שנקדיש זמן ללמוד את "דרך השלמות הגדולה של חוק הבודהא של הפאלון", בעיקר את החלק של "מנגנון ועקרונות התנועות". בנוסף, עלינו לצפות בסרטון הדרכת התרגול בתשומת לב מירבית ולתקן את התנועות שלנו מול המראה, או לתקן אחד את השני. זה טוב אם נשתתף בתרגול קבוצתי וננסה כמיטב יכולתנו לעשות את התרגילים בצורה נכונה כך שנוכל להשתפר עם הזמן בעת שאנו מבצעים את שלושת הדברים.

בגלל הרמה המוגבלת שלי בטיפוח, אנא ציינו כל מה שאינו הולם.