(Minghui.org)

במשך השנים האחרונות היו מתרגלים שעבדו על תרגום המהדורה הווייטנאמית של "ג'ואן פאלון" במטרה לשפר את התרגום. אולם כעת ישנן גרסאות שונות של המהדורה הווייטנאמית של "ג'ואן פאלון" היוצרות קשיים בלימוד הפא ובטיפוח של חלק מהמתרגלים דוברי השפה הווייטנאמית.

אגודת הפאלון דאפא התייעצה עם המאסטר בנוגע לעניין הזה ועל בסיס הנחיותיו של המאסטר, קבעו את הגרסה שהתפרסמה בטייוואן כגרסה הרשמית היחידה.

מספר המסת"ב (מספר ספר תקני בין-לאומי) הוא 1-58613-051-X וכתובת האתר היא:

http://www.falundafa.org/Vietnamese/book/zfl_html/index.html

ההודעה נמסרה על ידי אגודת הפאלון דאפא

11 ביולי 2011