(Minghui.org)

מר ג'אנג מינג הוא מנהל של ועדה פוליטית-משפטית ברמת מחוז בסין. אשתו וכלתו הן מתרגלות פאלון גונג. לאחר שהמפלגה הקומוניסטית בסין החלה ב-1999 לרדוף את מתרגלי הפאלון גונג הוטעה מר ג'אנג על-ידי התעמולה נגד הפאלון גונג בכלי התקשורת בסין ואף ציית להוראות לרדוף מתרגלים במחוז שלו.

אשתו וכלתו הסבירו לו את העובדות האמיתיות לגבי שיטת הפאלון גונג ואחרי שנוכח בשקרים של המשטר מר ג'אנג שינה את דעתו. הוא הושפע עמוקות מהסטנדרט המוסרי הגבוה של מתרגלי הפאלון גונג ומהתנהגותם חסרת האנוכיות. הוא החל לקרוא בספר "ג'ואן פאלון" והמשיך לגלות כמה טובה היא השיטה.

לאחר מכן כשהיה פוגש בחבריו ובעמיתיו היה מספר להם כמה השיטה נהדרת וכי היא מלמדת את מתרגיליה להיות אנשים טובים יותר.

נוסף לכך סייע מר ג'אנג לאשתו לעודד אנשים לעזוב את המפלגה הקומוניסטית וארגוניה בסין. על כך הוא תוגמל בבריאות. כל הבעיות שסבל מהן בקיבה נעלמו. כל מי שפגש בו היה מופתע ממצבו הגופני הנפלא.